Харківська обласна організація профспілки працівників автомобільного та сільськогосподарського машинобудування України Печать

Харківська обласна організація профспілки працівників автомобільного та сільськогосподарського машинобудування України являється організаційною ланкою Профспілки працівників автомобільного та сільськогосподарського машинобудування України.

Харківська обласна організація профспілки працівників АСМУ створена у 1990 році. Першим головою організації був обраний Вєтчінкін Віктор Іванович. Обласна профорганізація була однією з ініціаторів створення Всеукраїнської профспілки працівників автосільгоспмашинобудування.

Керівними органами обласної профорганізації є конференція (вищий орган), обласна рада профспілки та її виконком.

3 грудня 2009 року на XXI звітно-виборчій конференції головою Харківської обласної організації профспілки працівників АСМУ було обрано Антонова Віктора Вікторовича (1950 р.н., освіта вища, стаж профспілкової роботи понад 40 років).

Харківська обласна організація профспілки працівників АСМУ станом на 1  червня 2012 року об’єднує 16852 членів профспілки в 28 первинних профспілкових організаціях  підприємств та організацій автосільгоспмашинобудування області. Найбільшими серед них є первинні профспілкові організації АТ «Харківський тракторний завод», АТ «Харківський підшипниковий завод», АТ «Лозівський ковальсько-механічний завод», ПАТ «Автрамат», ВАТ «Завод ім. Фрунзе», ПАТ «Харків-Авто». Серед працюючих на підприємствах і в організаціях автосільгоспмашинобудування Харківщини рівень профспілкового членства складає 86%.

У своїй роботі обласна рада профспілки, її постійні комісії та виконком, первинні профспілкові організації, апарат обласної ради профспілки  основну увагу в своїй роботі приділяють питанням:

- забезпечення єдності, солідарності, згуртованості, посилення організаційного та фінансового зміцнення своїх рядів;

- контролю за дотриманням роботодавцями підприємств і організацій галузі законодавства України про працю, питанням своєчасної виплати заробітної плати, дотримання встановленої законодавством тривалості робочого часу, питанням зайнятості;

- контролю за підвищенням розмірів заробітної плати, тарифних ставок і посадових окладів відповідно до законодавства України, Генеральної та Галузевої угод;

- контролю за виконанням колективних договорів, Генеральної та Галузевої угод, своєчасного підведення підсумків виконання колективних договорів;

- відстоювання і включенню пропозицій і рекомендацій профспілки галузі, положень Генеральної та Галузевої угод в колективні договори підприємств і організацій галузі і контролю за їх виконанням;

- контролю за створенням здорових і безпечних умов праці та побуту, за забезпеченням працюючих спецодягом, спецвзуттям та ін. засобами індивідуального захисту, своєчасної видачі мила, молока, своєчасного і якісного розслідуванні нещасних випадків і профзахворювань;

- контролю за підготовкою підприємств і організацій галузі до роботи в осінньо-зимовий період;

- організації та проведення літнього відпочинку трудящих та їх дітей;

- виконання у повному обсязі прав і повноважень, наданих профспілкам Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»;

- підготовки та проведення звітів і виборів в профгрупах, звітів про виконану роботу за рік цеховими і первинними профспілковими організаціями галузі;

- збереження профспілкового членства, навчання профспілкового активу, інформованості членів профспілки про діяльність профорганів всіх рівнів;

- активізації роботи з молоддю, навчання та залучення її в профспілкову роботу;

- здійснення контролю за роботою їдалень, буфетів, організації гарячого харчування працюючих;

- вирішенню конкретних питань щодо посилення мотивації профспілкового членства;

- організації екскурсій для членів профспілки, виїздів вихідного дня та ін.

Обласна організація профспілки активно приймає участь в заходах, які організовують та проводять Об’єднання профспілок Харківської області, Центральна Рада профспілки працівників АСМУ, Федерація профспілок України.  Зокрема, первинні профспілкові організації ПАТ «Автрамат», АТ «Харківський підшипниковий завод», АТ «Лозівський ковальсько-механічний завод», ЗАТ «Лозівський завод «Трактородеталь» були переможцями та лауреатами Всеукраїнського конкурсу на кращий колективний договір. У 2012 році первині профспілкові організації ТОВ «Харківський Автоцентр» та ЗАТ «Лозівський завод «Трактородеталь» стали переможцями Всеукраїнського огляду-конкурсу «Сильна первинка – сильна профспілка». Єдина первинна профспілкова організація «Лозівського ковальсько-механічного заводу» неодноразово нагороджувалась грамотами та подяками ОПХО та ФПУ за кращу організацію оздоровлення трудящих та їх дітей.

З метою покращення рівня поінформованості членів профспілки обласна організація профспілки щомісячно випускає «Информационный листок», на сторінках якого публікується інформація про роботу обласної ради профспілки і первинних профспілкових організацій галузі, про прийнятті рішення та їх виконання, консультації з правових питань, про основні державні соціальні гарантії, приклади боротьби профспілок інших країн за права своїх членів та ін.

 

 
Если Ваша машина попала в аварию или закончился бензин, то Вы всегда можете вызвать Эвакуатор. Только качественные услуги.