ПРО РОБОТУ З МОЛОДДЮ Печать

Додаток З

до постанови V з'їзду ФПУ

від 05.04.2006 № 5з-3

РЕЗОЛЮЦІЯ

 

V З'ЇЗДУ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК

УКРАЇНИ

"ПРО РОБОТУ З МОЛОДДЮ"

Федерація профспілок України, беручи активну участь у розбудові громадянського суспільства, домагаючись реалізації конституційних прав людини на гідне життя, не може стояти осторонь проблем молоді. В профспілках, об'єднаних Федерацією, молодих людей віком до 35 років налічується понад три мільйони, або майже третина. Кожен другий молодий спілчанин працює безпосередньо у виробничій сфері, кожен третій – студент вищого навчального закладу, кожен десятий – учень професійно-технічного навчального закладу.

Тому пріоритетом молодіжної політики профспілок має стати створення таких виробничих, соціально-економічних і психологічних умов, які сприяли б професійному становленню, підвищенню кваліфікації молодих працівників, усебічному розкриттю інтелектуального й духовного потенціалу молоді.

Всеукраїнські профспілки та територіальні об'єднання організацій профспілок проводять різноманітні заходи в роботі з молоддю, але ще не повною мірою використовують свої можливості щодо соціально-економічного та духовного захисту її прав та інтересів, залучення до активної профспілкової роботи.

З'їзд закликає членські організації ФПУ:

–             активізувати роботу з молоддю на всіх рівнях, передбачивши створення молодіжних комісій (рад) у профспілкових організаціях з виділенням цільових бюджетних асигнувань на відповідні заходи;

–             призначати в структурі апарату кожної членської організації відповідального за роботу з молоддю;

–             розробляти і впроваджувати заходи щодо поліпшення умов праці молодих працівників,  сприяння у працевлаштуванні їх, розв'язання соціальних проблем молоді, організації змістовного дозвілля;

–             включати до колективних договорів, регіональних і галузевих угод розділ щодо захисту прав та інтересів молоді;

–             розвивати профспілкове навчання, розробляти навчальні матеріали з питань мотивації профспілкового членства.

 

З'їзд рекомендує Федерації професійних спілок України:

–             брати участь у розробці й реалізації національних програм, заходів, директивних рішень, спрямованих на розв'язання проблем молоді;

–             з метою вироблення спільної тактики дій профспілкових організацій щодо реалізації молодіжної політики провести Всеукраїнський форум лідерів молодіжного профспілкового руху;

–             започаткувати проведення на постійній основі всеукраїнських конкурсів професійної майстерності серед молодих працівників за спеціальностями.

З'їзд вважає за необхідне домагатися від Уряду, міністерств, відомств, які опікуються проблемами молоді, виконання положень актів законодавства в частині працевлаштування, підвищення рівня соціального забезпечення, пільгового проїзду в транспорті, поліпшення житлових умов, інших соціально-економічних прав та гарантій; розробки й реалізації програм підготовки спеціалістів з вищою освітою з урахуванням потреб ринку праці, збільшення бюджетних асигнувань на потреби молодіжного житлового будівництва, здобуття освіти, зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, культури, фізичної культури та спорту, які надають послуги молоді.

 
Если Ваша машина попала в аварию или закончился бензин, то Вы всегда можете вызвать Эвакуатор. Только качественные услуги.