Харківська обласна організація профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України Печать

На підставі постанови Президії ВфПС  від 19.08.1957 р. був створений Харківський груповий комітет професійної спілки робочих нафтової та хімічної промисловості, який надалі з 16.03.1967р. був перетворений в Харківський обласний комітет професійної спілки робочих нафтової та хімічної промисловості, а зараз Обласна організація профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України, яка об’єднує працівників хімічних, нафтохімічних, медичної  і мікробіологічної промисловості та інших галузей. На 01.01.2012 р. об’єднує ІІервинних профспілкових організацій з 2425 членів профспілки.

В своїй діяльності Облорганізація профспілки підпорядковуеться ОПХО, Центральній Раді профспілки.

Вищим органом для Облорганізації профспілки е конференція. В період між конференціями Облорганізації профспілки робочим органом е Обласна Рада та Президія, яка здійснює повсякденне керівництво первинними профспілковими організаціями.

Метою діяльності є здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки в органах державної влади, місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями та об’єднаннями громадян.

Основним завданням є:

- Укладення галузевих угод, колективних договорів від імені працівників.

- Захист прав   членів профспілки на працю та її оплату,соціального захисту.

- Участь у розвитку спорту,туризму.

- Участь у реалізації молодіжної політики.

 

Голова Обласної організації профспілки працівників хімічних та

нафтохімічних галузей промисловості України Чудновська Надія Костянтинівна.

 
Если Ваша машина попала в аварию или закончился бензин, то Вы всегда можете вызвать Эвакуатор. Только качественные услуги.