КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ Печать
КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

(витяг)

 

Стаття 170. Перешкоджання законній діяльності 
                 професійних спілок, політичних партій,
                 громадських організацій

     Умисне перешкоджання законній діяльності професійних  спілок, 
політичних партій, громадських організацій або їх органів -

     карається виправними  роботами  на  строк  до  двох років або 
позбавленням волі на строк до трьох років,  з  позбавленням  права
обіймати  певні  посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років.

     
     Стаття 172. Грубе порушення законодавства про працю 

     1. Незаконне  звільнення  працівника  з  роботи  з  особистих 
мотивів, а також інше грубе порушення законодавства про працю -

     караються штрафом  до  п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або позбавленням права обіймати певні  посади  чи
займатися   певною   діяльністю  на  строк  до  трьох  років,  або
виправними роботами на строк до двох років.

     2. Ті самі дії,  вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки 
чи  матері,  яка  має  дитину  віком  до  чотирнадцяти  років  або
дитину-інваліда, -

     караються штрафом від  п'ятдесяти  до  ста  неоподатковуваних 
мінімумів  доходів  громадян або позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або
виправними  роботами на строк до двох років,  або арештом на строк
до шести місяців.

     Стаття 173. Грубе порушення угоди про працю 

     1. Грубе  порушення  угоди   про   працю   службовою   особою 
підприємства, установи, організації незалежно від форми власності,
а також окремим громадянином або уповноваженою ними особою  шляхом
обману чи зловживання довірою або примусом до виконання роботи, не
обумовленої угодою, -

     карається штрафом до п'ятдесяти  неоподатковуваних  мінімумів 
доходів  громадян  або позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до п'яти років,  або  арештом
на  строк  до шести місяців,  або обмеженням волі на строк до двох
років.

     2. Ті самі дії, вчинені стосовно громадянина, з яким укладена 
угода щодо його роботи за межами України, -

     караються штрафом  від  п'ятдесяти  до  ста неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк  до  трьох
років.

     Стаття 174. Примушування до участі у страйку або 
                 перешкоджання участі у страйку

     Примушування до участі у страйку або перешкоджання  участі  у 
страйку  шляхом  насильства чи погрози застосування насильства або
шляхом інших незаконних дій -

     карається штрафом до п'ятдесяти  неоподатковуваних  мінімумів 
доходів  громадян  або  громадськими  роботами  на  строк  від ста
двадцяти  до  двохсот  сорока годин, або арештом на строк до шести
місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
{  Стаття  174  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 270-VI 
( 270-17 ) від 15.04.2008 }

     Стаття 175. Невиплата заробітної плати, стипендії, 
                 пенсії чи інших установлених законом
                 виплат

     1. Безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії 
чи  іншої установленої законом виплати громадянам більш як за один
місяць,  вчинена  умисно  керівником  підприємства,  установи  або
організації  незалежно  від  форми  власності  чи  громадянином  -
суб'єктом підприємницької діяльності, -

     карається штрафом  від  п'ятисот  до тисячі неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або виправними  роботами  на  строк  до
двох  років,  або  позбавленням  волі  на  строк до двох років,  з
позбавленням права  обіймати  певні  посади  чи  займатися  певною
діяльністю на строк до трьох років.
{ Частина перша статті 175 в редакції Закону N 1027-VI ( 1027-17 ) 
від 19.02.2009 }

     2. Те  саме  діяння,  якщо  воно   було   вчинене   внаслідок 
нецільового   використання   коштів,   призначених   для   виплати
заробітної плати,  стипендії, пенсії та інших встановлених законом
виплат, -

     карається    штрафом    від    тисячі   до   півтори   тисячі 
неоподатковуваних  мінімумів  доходів громадян або обмеженням волі
на  строк  до трьох років, або позбавленням волі на строк до п'яти
років,  з  позбавленням  права  обіймати певні посади чи займатися
певною  діяльністю на строк до трьох років. { Абзац другий частини
другої  статті  175  в  редакції  Закону N 1027-VI ( 1027-17 ) від
19.02.2009 }

     3. Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо 
до притягнення  до  кримінальної  відповідальності  нею  здійснено
виплату заробітної плати,  стипендії, пенсії чи іншої встановленої
законом виплати громадянам.

 

 
Если Ваша машина попала в аварию или закончился бензин, то Вы всегда можете вызвать Эвакуатор. Только качественные услуги.