ПРОГРАМНА РЕЗОЛЮЦІЯ VI З'їзду Федерації професійних спілок України Печать

Додаток 6

до постанови VI З’їзду ФПУ

від 24.03.2011  № 6з-7

 

ПРОГРАМНА РЕЗОЛЮЦІЯ

VI З'їзду Федерації професійних спілок України

«Молодь – надійна опора профспілок»

Делегати VI З'їзду Федерації профспілок України відзначають, що молодіжна політика є одним із пріоритетних напрямів діяльності ФПУ.

Сьогодні вибудовується система молодіжних рад, комісій для роботи з молоддю, у структурі ФПУ створено центр молодіжних ініціатив, що дало змогу забезпечити формування дієвого молодіжного профспілкового активу, проведення молодіжних форумів, семінарів, тренінгів, участь молоді у колективних діях та акціях профспілок. Молоді профспілкові лідери беруть активну участь в удосконаленні законодавства та нормативно-правової бази щодо освіти, першого робочого місця, колдоговірного регулювання трудових відносин тощо.

За результатами аналізу профспілкового членства за віковими показниками у складі ФПУ близько 33% спілчан – молодь віком до 35 років, з них понад один мільйон – студентська молодь. Усе це свідчить про значну роль, яку відіграє молодь у розвитку профспілкового руху.

Водночас відзначаємо, що соціально-економічна криза призвела до зниження рівня життя та спричинила дуже негативний вплив на становище молоді у суспільстві. Відсутність дієвих механізмів державної підтримки молоді значно ускладнила процеси її соціального становлення та розвитку.

Молодь занепокоєна відсутністю можливості гарантованого працевлаштування, забезпечення вторинної та сезонної зайнятості, гідних робочих місць, обмеженими можливостями професійного зростання і перспектив кар’єрного росту. Існує реальна загроза втратити можливість здобуття безоплатної професійної та вищої освіти.

Стрімко зріс рівень захворюваності у молодіжному середовищі, знизилася доступність молоді до оздоровлення й отримання кваліфікованої безкоштовної медичної допомоги, під загрозою її повноцінний фізичний і культурний розвиток.

Не відбувається помітних зрушень у вирішенні проблем покращення житлових умов молодих сімей та одиноких молодих громадян, не повною мірою задовольняються їхні потреби в житловому кредитуванні.

Усе це свідчить про гостру потребу молоді в захисті профспілок. Активна робота профспілок з молоддю, яка працює та навчається, сприятиме вирішенню зазначених проблем.

VI З'їзд Федерації профспілок України вважає за необхідне:

 

1. З метою активізації молодіжної складової профспілкового руху:

-    забезпечити    виконання    Концепції    молодіжної    політики    ФПУ, скоригованої з врахуванням реалій сьогодення і спрямованої на соціально-економічний   захист   молоді   і   залучення   молодих   людей   до   активної профспілкової діяльності;

-   завершити процес створення молодіжних рад (комісій) на всіх рівнях профспілкових структур, забезпечити їх роботу відповідним фінансуванням, розробити критерії ефективності діяльності;

- передбачати в кошторисах профспілок кошти на роботу з молоддю;

-   удосконалити систему підготовки і навчання молодих профспілкових лідерів та молодіжного профспілкового активу;

-   забезпечувати представництво молоді у виборних колегіальних органах у обсязі пропорційно до загальної чисельності молоді у профспілці, сприяти включенню до складу кадрового резерву її найбільш кваліфікованих активістів;

-   передбачати в документах, які розробляються за участю профспілок (колдоговори, угоди тощо), окремі розділи, присвячені проблемам молоді;

-   розробити систему рекомендацій та характеристик для випускників-профактивістів професійно-технічних та вищих навчальних закладів для їх подальшого залучення до профспілкової роботи за місцем працевлаштування;

-   сприяти підготовці методичних матеріалів, збірників, посібників тощо з профспілкової молодіжної тематики.

2. З метою поліпшення становища молоді продовжити співпрацю з органами державної влади для конструктивного вирішення таких питань:

-        залучення представників профспілкових та громадських організацій до роботи в дорадчих органах з питань молодіжної політики при органах державної влади всіх рівнів;

- надання державної підтримки профспілкам при реалізації ними молодіжних програм та заходів;

-   встановлення пільгового оподаткування, кредитування та інших форм стимулювання діяльності роботодавців із забезпечення зайнятості молоді;

-   розширення доступу до якісної професійно-технічної та вищої освіти, законодавчого встановлення розміру стипендій відповідно до розміру прожиткового мінімуму, розроблення та затвердження державних програм «Студентський та учнівський гуртожиток», «Оздоровлення студентів», забезпечення діяльності санаторіїв-профілакторіїв, спортивно-оздоровчих таборів, спортивних клубів ВНЗ;

-   фінансування в повному обсязі Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки;

-   збільшення фінансування програм забезпечення молоді житлом;

-   опрацювання низки заходів, спрямованих на попередження та профілактику негативних проявів у молодіжному середовищі.

Підтримка ініціативної та цілеспрямованої молоді у профспілковому русі, надання їй можливостей для самореалізації це перспективи впевненого розвитку профспілок та держави в майбутньому.

 
Если Ваша машина попала в аварию или закончился бензин, то Вы всегда можете вызвать Эвакуатор. Только качественные услуги.