Про врегулювання питань переходу членів профспілок із однієї профспілки в іншу Печать

 

ФЕДЕРАЦІЯ   ПРОФЕСІЙНИХ    СПІЛОК    УКРАЇНИ

 

ПРЕЗИДІЯ

П О С Т А Н О В А

24.04.2007 м. Київ                             №П-11-14

 

Про врегулювання питань

переходу членів профспілок

із однієї профспілки в іншу

 

Останнім часом набирають певної активізації міграційні процеси, пов'язані з переходом членів профспілок та їх організацій із однієї профспілки в іншу. В окремих випадках вони спричиняються не тільки особистим бажанням членів профспілок, профспілкових організацій, а й  тиском на них та на керівників профспілкових організацій з боку роботодавців, що свідчить про грубе порушення права вільного волевиявлення на членство в обраній профспілці та створення профспілкової організації, закріпленого Конвенцією МОП №87 про свободу асоціації та захист права на організацію і Законом України "Про профспілки, їх права та гарантії діяльності".

Зміна профспілкового членства подекуди супроводжується поділом первинних профспілкових організацій, послаблюючи реальний вплив їх на вирішення трудових, соціально-економічних питань, підвищення рівня захисту прав працівників.

Іноді такі процеси ускладнюються проявами неузгоджених дій між керівниками профспілкових органів різних рівнів. Загалом зазначені процеси не сприяють цілісності і єдності членських організацій, консолідації Федерації профспілок України.

Керуючись положеннями розділу 2 Програми дій ФПУ, затвердженої V з'їздом ФПУ, Президія Федерації професійних спілок України

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

  1. 1. З метою зміцнення, забезпечення  цілісності і єдності профспілкового руху, координації дій членських організацій на принципах взаємоповаги, добровільності, рівності і солідарної відповідальності:

 

1.1 . Всеукраїнським профспілкам:

1.1.1. При вирішенні питань, пов'язаних із переходом членів профспілки з однієї профспілки в іншу, керуватися положеннями статті 36 Конституції України, нормами Конвенції №87 Міжнародної організації праці, Закону України "Про профспілки, їх права та гарантії діяльності" в частині реалізації громадянами України права вільного волевиявлення на своє членство в обраній профспілці;

1.1.2. Не допускати дій по переходу членів профспілки та організацій із однієї профспілки в іншу без попередніх консультацій або переговорів між керівниками цих профспілок та їх взаємної згоди, а в разі потреби - при посередництві керівництва ФПУ;

1.1.3. Питання, пов'язані з переходом членів профспілки та організацій з однієї профспілки в іншу, вирішувати лише за наявності індивідуальних заяв членів профспілки на конференціях чи зборах профспілкових організацій.

1.2 Об’єднанням організацій профспілок не допускати втручання у структурну побудову всеукраїнських  профспілок.

1.3. ФПУ, її членським організаціям:

1.3.1. Активно протистояти роботодавцям, їх представникам, іншим особам у перешкоджанні членам профспілок чи організаціям профспілок визначати свою належність до певної профспілки;

1.3.2. Не вчиняти дій, які прямо чи опосередковано можуть завдати моральну чи матеріальну шкоду іншій профспілці або її виборному органу, зокрема шляхом опублікування чи поширення неправдивої інформації щодо діяльності чи бездіяльності профспілки та її виборних органів на тому або іншому підприємстві;

1.3.3. Сприяти організаційному та фінансовому зміцненню організацій всеукраїнських  профспілок та об'єднань організацій профспілок.

1.4. Внести зміни до пункту 2 Положення "Про порядок прийняття профспілок і профоб'єднань до складу Федерації профспілок України", затвердженого постановою Ради ФПУ 14.12.2006 № Р-2-4, виклавши його у такій редакції:

"Відповідно до свого Положення Статутна комісія ФПУ попередньо розглядає матеріали щодо вступу профспілки, профоб'єднання до Федерації профспілок України, вивчає їхню практичну діяльність на відповідність Закону України "Про профспілки, їх права та гарантії діяльності", з’ясовує думку членських організацій Федерації щодо можливості прийняття профспілки, профоб'єднання до складу ФПУ, в разі утворення профспілки  на базі існуючих профспілок - членських організацій ФПУ – вивчає додержання положень Закону України "Про профспілки, їх права та гарантії діяльності" і Конвенції МОП №87 та вносить відповідні пропозиції Президії ФПУ".

Пункт 2 Положення в новій редакції внести на чергове засідання Ради ФПУ для затвердження.

2. Управлінням організаційної та правової роботи апарату ФПУ спільно з членськими організаціями розробити Методичні рекомендації про дії профспілок в разі переходу членів профспілки, організації профспілки з однієї профспілки в іншу та внести їх на розгляд Президії ФПУ.

3. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника Голови ФПУ Луцишина І.Я.

 

 

 

Голова ФПУ                                                                                   О.В.Юркін

 

 

 

 

 

 

 
Если Ваша машина попала в аварию или закончился бензин, то Вы всегда можете вызвать Эвакуатор. Только качественные услуги.