ЗВІТИ I ВИБОРИ У ЗАПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯХ Печать

ЗВІТИ I ВИБОРИ У ЗАПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯХ

(Як діяти у разі виникнення нестандартних ситуацій)

Ситуація 1

Під час проведення звітно-виборної конференції мандатна комісія не обиралася, а про повноваження делегатів доповів один із членів президії конференції.

Чи правильно вчинила президія?

Відповідь:

Повноваження мандатної комісії в окремих випадках може виконувати президія конференції, але щодо цього повинно бути прийнято рішення конференції. Якщо ж таке рішення конференцією не приймалося, має обиратися мандатна комісія.

Ситуація 2

Затверджується порядок денний звітно-виборних профспілкових зборів (конференції):

1. Звіт про роботу профспілкового комітету.

2. Звіт про роботу ревізійної комісії.

3. Вибори профспілкового комітету.

4. Вибори ревізійної комісії.

5. Вибори делегатів на обласну профспілкову конференцію.

Просить слово член профспілки і вносить пропозицію включити до порядку денного інше питання, яке не стосується звітно-виборних профспілкових зборів.

Якими мають бути дії головуючого на зборах?

Відповідь:

Вносити до порядку денного інші питання недоцільно, оскільки це лише відверне увагу учасників зборів (конференції) від головного - обговорення діяльності профспілкового комітету і ревізійної комісії. Однак поставити пропозицію члена профспілки на голосування головуючому на зборах треба.

Ситуація 3

У звітно-виборних зборах (конференції) бере участь представник організації роботодавців (наприклад, директор підприємства) або органів державної влади чи місцевого самоврядування, який запрошений до президії. В ході зборів (конференції) він пропонує робочій президії зборів (конференції) свою кандидатуру на роль головуючого.

Як повинна поступити в цьому випадку робоча президія зборів (конференції)?

Відповідь:

Головувати на зборах, конференції може лише особа, обрана до складу робочої президії. Якщо ж представник організації (об’єднання) роботодавців, органів державної влади чи органів місцевого самоврядування до президії не обраний, а лише запрошений, президія повинна відмовити йому в наданні повноважень головуючого на зборах. Це ж стосується і представника вищого за рівнем профспілкового органу.

Ситуація 4

Під час проведення звітно-виборних зборів (конференції) лічильна комісія не обиралася і підрахунок голосів узяв на себе головуючий на зборах. Чи правомірним є таке рішення головуючого?

Відповідь:

Відповідно до Типової інструкції про вибори профспілкових органів у нечисленних організаціях лічильна комісія може не обиратися. Тоді її функції виконує президія зборів або, за її дорученням, один із членів профспілки.

Якщо президія зборів за їх рішенням дала доручення виконувати цю функцію головуючому, то він має повне право вести підрахунок голосів.

Однак краще доручити вести підрахунок голосів одному або кільком із членів профспілки, які не входять до складу президії чи інших робочих органів зборів.

Ситуація 5

Звітно-виборні збори первинної профспілкової організації визнали роботу профорганізації незадовільною.

Чи правильне рішення прийняли збори?

Відповідь:

Рішення неправильне. Звітно-виборні збори оцінюють роботу тільки профспілкового комітету, оскільки він керує діяльністю всієї профспілкової організації. Якби профспілкові збори почали оцінювати роботу профорганізації в цілому, то вони тим самим звільнили б профком від покладеної на нього відповідальності за керівництво профорганізацією.

Ситуація 6

До звітно-виборної конференції заздалегідь надійшли пропозиції щодо кандидатур до складу виборного органу. Під час проведення конференції головуючий ці кандидатури не оголосив, і на голосування були поставлені лише кандидатури, які вносились безпосередньо на конференції.

Чи правильно вчинила робоча президія конференції і головуючий?

Відповідь

Ні, неправильно. Відповідно до Типової інструкції про проведення звітів і виборів у профспілкових органах пропозиції щодо кількісного та персонального складу виборних органів, їх керівників можуть вноситися як безпосередньо на зборах, конференціях, з’їздах, так і завчасно від імені колегіальних органів або особисто членом профспілки.

Тому головуючий повинен був оголосити кандидатури, запропоновані завчасно, і внести їх до загального списку для обговорення кандидатур, а за результатами обговорення - для наступного голосування.

Ситуація 7

Головуючий на зборах поставив питання про те, щоб припинити обговорення висунутої кандидатури, однак серед учасників зборів є ще охочі висловитися з цього приводу.

Що має робити в такій ситуації головуючий?

Відповідь:

Коли думка багатьох на зборах уже визначилася і до президії надходять пропозиції припинити обговорення даної кандидатури, головуючий має поставити це на
голосування. Збори - вищий орган профспілкової організації, якщо більшість їх
учасників проголосує за внесену пропозицію, подальше обговорення припиняється. Остаточна відповідь щодо кандидатури, яка викликала дискусію, визначається
в результаті голосування.

Ситуація 8

На підприємстві (в установі, організації) почав працювати, але не встиг стати на профспілковий облік працівник, який раніше перебував на обліку в іншій профспілці.

Чи має він право брати участь у звітно-виборних зборах і бути обраним до складу профкому?

Відповідь:

Ні, не має.

Ситуація 9

До вищого профспілкового органу звернувся член профспілки із заявою про те, що в первинній профорганізації, де він перебуває на обліку, було неправильно обрано голову профкому. На звітно-виборних зборах у бюлетенях для виборів профкому напроти одного із прізвищ було зазначено: „голова профкому”. Таким чином, за одним списком обрано і голову, і членів профкому. Заявник вважає це порушенням Інструкції.

Чи це так?

Відповідь:

Так. Якщо збори вирішили проводити обрання голови безпосередньо на зборах, то в цьому випадку висування кандидатур та обговорення складу профкому і його голови має проводитися окремо за двома списками. Форма голосування також вирішується зборами. У разі проведення таємного голосування видається два бюлетені: для виборів профкому і для виборів голови профкому.

Ситуація 10

До складу виборного органу обласної організації профспілки на звітно-виборній конференції обрано директора заводу.

Чи правильне рішення конференції?

Відповідь:

Ні, рішення конференції є неправомірним. Відповідно до ст. 7 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” роботодавці не можуть бути членами виборних органів профспілки будь-якого рівня. Тому директор заводу як роботодавець не може бути членом виборного органу обласної організації профспілки.

Ситуація 11

Звітно-виборні збори первинної профорганізації шляхом голосування визначили, що кількість членів профкому має становити 11 осіб. Після висунення 11 кандидатур головуючий поставив на голосування питання про підведення риски, що й було підтримано зборами, хоча деякі їх учасники наполягали на продовженні висунення кандидатур.

Чи правомірно вчинив головуючий на зборах?

Відповідь:

Ні, неправомірно. Відповідно до Типової інструкції про вибори профспілкових органів визначення кількісного складу виборного органу не обмежує права учасників зборів вносити до списку для голосування будь-яку кількість кандидатур.

Ситуація 12

У бюлетень для таємного голосування по виборах голови профспілкового комітету було внесено 2 кандидатури. При підрахунку голосів виявлено:  4 бюлетені, в яких викреслені обидві кандидатури;

• 2 бюлетені - залишено одне прізвище і дописано ще одне прізвище;

• 5 бюлетенів - викреслено обидві кандидатури, дописано одне прізвище

Чи є ці бюлетені дійсними? Як лічильна комісія має рахувати ці бюлетені?

Відповідь:

Згідно з Інструкцією про проведення звітів і виборів дійсними вважаються бюлетені:

- встановленого зразка;

- в яких залишена одна кандидатура;

- де викреслено всі кандидатури і дописано одну.

Отже, лічильна комісія вважатиме, що 4 бюлетені, де викреслено всі кандидатури, і 2 бюлетені, де залишено одну кандидатуру і дописано ще одне прізвище, є недійсними.

Ситуаиія 13

До складу профспілкового комітету обрано 8 осіб. Керівництво підприємства заявило про неправомірність рішення зборів, оскільки профком не може налічувати парну кількість своїх членів.

Чи правомірна заява керівництва?

Відповідь:

Ні, неправомірна. Нормативними документами про діяльність профспілок не регламентується, якою повинна бути кількість членів виборного органу: парною чи непарною. Зокрема, в Типовій інструкції про проведення виборів профспілкових органів зазначено, що перед проведенням виборів збори, конференція, з’їзд попередньо визначають кількісний склад виборного профспілкового органу, але це не обмежує права учасників вносити до списку для голосування будь-яку кількість кандидатур. Отже, кількість членів виборного органу може бути як непарною, так і парною.

Ситуація 14

Рішенням звітно-виборної конференції робота профкому визнана незадовільною.

Чи має право голова профкому бути висунутим для обрання на наступний термін?

Відповідь:

Звітно-виборна конференція дає оцінку роботі виборного органу профспілкової організації, а не її керівника, зокрема, голови профкому.

Ні в статутах профспілок, ні в Типовій інструкції про проведення виборів профспілкових органів не йдеться про те, що голова профкому, робота якого рішенням звітно-виборних зборів, конференції визнана незадовільною, не може балотуватися для обрання на наступний термін. Питання про висунення кандидатур на посаду голови профспілкового комітету вирішують лише збори, конференція, а про їх обрання чи необрання на цю посаду - учасники профспілкових зборів, делегати конференції шляхом голосування.

У ході обговорення кандидатур на посаду голови профкому така кандидатура може бути відхилена голосуванням, якщо стосовно неї надійдуть відводи.

Ситуація 15

Первинна профспілкова організація налічує 50 осіб. На звітно-виборні збори прибуло 30 членів профспілки. Перед голосуванням по виборах членів профкому 6 осіб залишили збори. Таємне голосування було проведено, і голова лічильної комісії оголосив результати.

Чи було тут допущено порушення?

Відповідь:

Так. Обраною до складу профкому вважається особа, за яку проголосувало більше половини учасників зборів, що взяли участь у голосуванні, за наявності кворуму на момент голосування. Оскільки шестеро пішли зі зборів і на них залишилося 24 чол., тобто менше половини членів профспілки, які перебувають на обліку, то рішення про обрання членів профкому є неправильним.

Ситуація 16

На обліку в профспілковій організації перебуває 97 членів профспілки. 27 з них вимагає дострокового проведення звітно-виборних зборів.

Чи є підстави для їх скликання?

Відповідь:

Підстав для скликання дострокових звітно-виборних зборів немає. Згідно з Інструкцією про проведення звітів і виборів достроково звітно-виборні збори скликаються на вимогу третини членів профспілки. В даному разі вимога мала надійти не менш як від 33 членів профспілки.

Ситуація 17

Для обрання головою профспілкового комітету висунуто 3 кандидатури, скажімо: Михайленко І.П., Григоренко М.С., Черненко Г.Ю.

Із 120 членів профспілки на зборах присутні 112. При голосуванні голоси розділилися таким чином:

за Михайленка - 28

за Григоренко - 49

за Черненка - 32
Три особи утрималися від голосування.

Чи можна вважати Григоренко М.С. обраною головою профкому?

Відповідь:

Згідно з Інструкцією про проведення звітів і виборів обраними вважаються кандидатури, які отримали більше половини голосів учасників зборів.

Отже Григоренко М.С. не може вважатися обраною головою профкому, оскільки за неї проголосувало менше половини членів профспілки, присутніх на зборах.

Ситуація 18

На профспілкових зборах (конференції) на посаду голови профспілкового комітету було запропоновано кандидатуру діючого голови, який перебував на цій посаді три терміни.

Учасник зборів (конференції) Василенко П.І. зауважив, що цю кандидатуру рекомендувати не можна, бо необхідно обновляти керівництво профспілки.

Чи правомірною є така постановка питання?

Відповідь:

При виборах усіх профспілкових органів має дотримуватися принцип систематичного оновлення їх складу і наступності керівництва. Бажаним є включення до виборчих бюлетенів більшої кількості кандидатур, ніж є мандатів, що дасть можливість провести вибори на альтернативній основі.

Запроваджувати ж обмеження за термінами перебування членів профспілок на одній і тій самій виборній посаді в профспілкових органах недоцільно. Тут слід насамперед керуватися діловими якостями члена профспілки, його спроможністю виконувати покладені на нього обов’язки.

Якщо на зборах (конференції) надійде відвід щодо такої кандидатури, рішення мають прийняти учасники зборів шляхом голосування.

Ситуація 19

На звітно-виборній конференції відбулося голосування, і лічильна комісія залишила зал засідання для підрахунку голосів.

Президія конференції вирішила за час роботи лічильної комісії розглянути і прийняти постанову конференції.

Чи правомірні дії президії?

Відповідь:

Така процедура є небажаною, оскільки, по-перше, члени лічильної комісії як делегати конференції позбавляються можливості брати участь в обговоренні проектів постанов і голосуванні за їх прийняття, по-друге, лічильна комісія не зможе виконати свій обов'язок щодо підрахунку голосів.

У виняткових випадках (наприклад, якщо конференція дуже затягнулася) за згодою делегатів конференції, в т. ч. членів лічильної комісії, прийняття рішень під час роботи лічильної комісії можливе, якщо кількість осіб, які беруть участь в обговоренні проектів, відповідає кворуму і достатнє для прийняття рішення. При цьому підрахунок голосів доручається виконувати президії конференції.

Ситуація 20

За підсумками голосування по виборах профспілкового комітету до його складу обрано на дві особи більше, ніж було встановлено зборами.

Що потрібно робити в цьому випадку?

Відповідь:

Слід поставити на голосування питання про обрання профспілкового комітету в новому кількісному складі. Якщо таке рішення не буде прийнято, необхідно знову провести обговорення кандидатур і повторне голосування.

Ситуація 21

До складу профспілкового органу висунули кандидатуру члена профспілки, який відсутній на зборах (конференції).

Чи правомірним є таке висунення?

Відповідь:

До складу профспілкових органів може бути висунутий не тільки учасник зборів (конференції), а й член профспілки, який відсутній на зборах і не є делегатом конференції.

Ситуація 22

Відповідно до встановленої норми представництва первинна профспілкова організація мала обрати двох делегатів на конференцію обласної організації профспілки. Під час зборів (конференції) до списків для голосування було внесено 4 кандидатури:

Бабчук В.Р.

Кириченко О.С.

Мазуренко К.В.

Стратійчук С.П.

В результаті проведеного голосування із 100 присутніх на зборах (конференції) голоси розподілилися таким чином:

Бабчук В.Р.-68

Кириченко О.С. -52

Мазуренко К.В. - 9

Стратійчук С.П. -71

За повідомленням лічильної комісії збори (конференція) вирішили вважати обраними Бабчука В.Р. та Стратійчука С.П.

Чи правильне рішення прийняли збори і як у такій ситуації треба діяти?

Відповідь

Ні, неправильно. Згідно з Типовою інструкцією про вибори профспілкових органів обраними вважаються кандидатури, за яких проголосувало більше половини учасників зборів (конференції). Отже, Кириченко О.С., за якого проголосувало 52 особи, тобто більше половини, також вважається обраним.

Оскільки за нормою представництва потрібно обрати лише двох делегатів, а обрано три, слід заново обговорити висунуті кандидатури і провести повторне голосування.

Ситуація 23

Рішенням ЦК профспілки термін повноважень виборних органів організацій профспілки всіх рівнів продовжено на 2 роки. Чи правомірне це рішення?

Відповідь:

Таке рішення може бути правомірним у випадках, якщо:

а) статутом профспілки її Центральному комітетові надані такі повноваження;

б) з’їздом профспілки було дано доручення ЦК профспілки прийняти, в разі необхідності, таке рішення;

В інших випадках рішення щодо термінів повноважень виборних органів має приймати з’їзд профспілки.

Ситуаиія 24

Під час оформлення протоколу звітно-виборних зборів, (конференції) йому присвоїли №1.

Чи правильно в цьому відношенні оформлений протокол зборів?

Відповідь:

Ні, неправильно. Оскільки звітно-виборні збори (конференція) є завершальними в звітному періоді, то і протоколу присвоюється останній порядковий номер, а протоколу перших зборів (конференції) після звітів і виборів присвоюється перший номер.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Президії Ради ФПУ від 06.09.2000 №П-28-6

РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо порядку вирішення організаційно-правових питань
при зміні керівників виборних профспілкових органів

1. При зміні штатних керівників виборних профспілкових органів - голови, заступника голови, секретаря (далі - керівника) у зв’язку з закінченням терміну повноважень і необранням їх на новий термін орган профспілкової організації, який відповідно до норм статуту профспілки обрав нового керівника, водночас з постановою про його обрання ухвалює рішення про звільнення попереднього керівника у зв'язку з закінченням терміну повноважень. У постанові з цього питання зазначається підстава (пункт 2 статті 36 Кодексу законів про працю України), дата звільнення та термін передачі справ (для перших керівників).

2. При звільненні штатного керівника виборного профспілкового органу до закінчення терміну повноважень з інших причин аналогічне рішення приймає орган, якого статут профспілки наділяє такими повноваженнями, зазначаючи підставу для звільнення з посиланням на відповідну норму Кодексу законів про працю України.

3. Про звільнення керівника до його трудової книжки вноситься відповідний запис новообраним керівником чи іншою уповноваженою особою з посиланням на дату і номер постанови профспілкового органу.

4. Відповідно до ч.5 статті 41 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” звільненим працівникам у зв’язку з закінченням терміну виборних повноважень надається попередня робота (посада) або за згодою працівника інша рівноцінна робота (посада). Якщо роботодавець, у якого звільнений керівник профоргану працював до переходу на виборну роботу, відмовляється працевлаштувати працівника, це питання вирішується в судовому порядку.

3 метою забезпечення гарантій повернення колишнього виборного працівника на попередню роботу бажано, щоб з роботодавцем підприємства, установи, організації було досягнуто домовленості про прийняття на посаду (місце роботи) працівника, обраного на штатну посаду в профспілковому органі, нового працівника за строковим трудовим договором (на час виконання повноважень виборним працівником).

Крім того, профспілковий орган може надати колишньому керівникові штатну роботу у виконавчому апараті на вакантній посаді керівника структурного підрозділу, консультанта, спеціаліста, радника тощо.

5. За рішенням профспілкового органу звільненому його керівникові після закінчення терміну повноважень може виплачуватись вихідна допомога, розмір якої визначається профспілковим органом.

Разом з цим за звільненим керівником за наявності коштів може зберігатись середня заробітна плата на період працевлаштування.

6. Гарантії, передбачені пунктами 4-5, можуть поширюватись на колишнього штатного працівника профоргану, якого звільнено з посади до закінчення терміну повноважень за станом здоров’я на підставі поданої ним заяви чи з інших поважних причин.

7. Колишній перший керівник (у т. ч. і незвільнений від виконання виробничих обов’язків) незалежно від підстав припинення повноважень в установлений рішенням виборного органу термін повинен передати справи новообраному керівникові. Передача здійснюється за участю члена виборного органу та члена ревізійної комісії профспілкової організації (у первинній організацій, де обирається профорганізатор - профактивіста) і оформляється актом.

8. Акт передачі - прийняття справ повинен містити в собі дані щодо:

- кількості членів профспілки, об'єднуваних профорганом, їх відсоток від кількості працюючих (учнів);

- виконання кошторису за профбюджетом;

- фінансового стану профспілкового органу на перше число поточного місяця (залишок бюджетних коштів, стан розрахунків з дебіторами, кредиторами, підзвітними особами тощо);

- залишку коштів у касі, підтвердженого актом ревізії каси;

- залишку коштів на поточному рахунку в банку на день передачі-прийняття справ;

- наявності невикористаних чекових книжок, номерів невикористаних чеків;

- передачі інвентарю, обладнання, матеріалів, які знаходяться на балансі профспілкового органу;

- передачі облікових карток членів профспілки;

- кількості бланків профспілкових квитків із зазначенням їх номерів;

- наявності бланків суворої звітності;

- стану бухгалтерського обліку та звітності;

- періоду проведеної перевірки ревізійною комісією, вищим за підпорядкуванням органом, а також результатів останньої ревізії і яких заходів вжито за висновками акта ревізії;

- кількості штатних працівників та їх фактичної наявності;

- наявності документів за номенклатурою справ (зокрема - протоколів зборів, конференцій, зі’здів, засідань виборних органів, фінансових та статистичних звітів тощо);

- стану збереження архівних документів, наявності описів справ;

- передачі печатки, кутового штампа, бланків документів. В акті передачі-прийняття справ можуть відображатися й інші відомості.

9. Акт підписується особами, які передають і приймають справи, а також представником від виборного органу, ревізійної комісії, профактиву та головним бухгалтером (бухгалтером, скарбником) профспілкового органу.

10. При наявності у осіб, які беруть участь у оформленні передачі-прийняття справ, зауважень з окремих пунктів акта вони викладаються письмово при підписанні акта і додаються до нього.

11. Акт передачі-прийняття справ розглядається на засіданні виборного органу профспілки і затверджується ним.

12. Акт складається в трьох примірниках. Перший примірник зберігається в справах органу профспілкової організації, другий надсилається вищому за підпорядкуванням органу профспілки, третій видається колишньому керівникові профспілкової організації, який здійснив передачу справ.

 

 
Если Ваша машина попала в аварию или закончился бензин, то Вы всегда можете вызвать Эвакуатор. Только качественные услуги.