ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ звітно-виборних зборів Печать

Зразок

ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ
звітно-виборних зборів

первинної профспілкової організації

Профспілкові збори відкриває голова профкому (профорганізатор):

На обліку в первинній організації____________________________________________

(повна назва первинної організації)

перебуває ____ _____членів профспілки.

Присутні на зборах ____ членів профспілки.

Відсутні з різних причин ____ осіб.
Відповідно до Статуту профспілки кворум є.
Є пропозиція розпочати роботу зборів. Інших пропозицій немає?
Ставлю на голосування.

Хто за те, щоб роботу звітно-виборних зборів розпочати, прошу голосувати.
Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято.

Для ведення зборів необхідно обрати президію. Які будуть пропозиції щодо кількісного складу президії?

Є пропозиція обрати президію в кількості __ осіб.

Будуть інші пропозиції? Немає.

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Які будуть пропозиції щодо персонального складу?

(Висуваються кандидатури).

Є пропозиція обрати до президії зборів ________________________

Не буде інших пропозицій? Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Обраних прошу зайняти місця за столом президії.

(Далі збори веде головуючий із складу президії).

Головуючий:

Шановні учасники зборів!

Нам необхідно обрати секретаря зборів для ведення протоколу.

Які будуть пропозиції щодо кандидатури секретаря?

(Висування кандидатури).

Є пропозиція обрати секретарем зборів _______________________

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Прошу _______________________ зайняти місце за столом президії.

Шановні учасники зборів!

Для забезпечення процедури голосування нам необхідно обрати лічильну комісію.

Є пропозиція обрати її у кількості ____ осіб. Немає заперечень? Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Які будуть пропозиції щодо персонального складу лічильної комісії?

(Висуваються кандидатури).

Є пропозиція обрати до складу лічильної комісії ___________________

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Членів лічильної комісії прошу провести організаційне засідання з обрання голови комісії і секретаря та поінформувати про результати учасників зборів.

Головуючий:

Шановні учасники зборів!

Нам необхідно затвердити порядок денний та регламент зборів.

Пропонується такий порядок денний:

1. Про роботу профспілкового комітету за період з _____по _____.

2. Про роботу ревізійної комісії.

3. Про вибори профспілкового комітету

4. Про вибори голови профкому.

5. Про вибори ревізійної комісії.

6. Про вибори делегатів на звітно-виборну конференцію обласної організації (з’їзд) профспілки.

7. Про вибори членів нового складу обласного (центрального) комітету Іпрофспілки.

Чи будуть зауваження щодо порядку денного?

Ні. Хто за те, щоб затвердити запропонований порядок денний, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймаеться.

Нам необхідно також затвердити регламент зборів.

Пропонується такий порядок:

Для звітної доповіді - до 40 хвилин.

Для доповіді ревізійної комісії - до 15 хвилин.

Для виступів - до 7 хвилин.

Для довідок, заяв наприкінці роботи - до 3 хвилин.

Перерви робити через кожні 2 години роботи на 20 хвилин.

Чи будуть інші пропозиції щодо регламенту зборів? Хто за те, щоб затвердити запропонований регламент, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Приступаемо до розгляду першого питання порядку денного.

Слово для звітної доповіді надається голові профспілкового комітету

______________________________________________________________________________

(повністю прізвище, ім'я та по батькові).

(Після доповіді):

Шановні учасники зборів!

Доповідь закінчена. Є пропозиція заслухати доповідь ревізійної комісії, а потім обговорювати обидві доповіді разом. Також пропонується запитання доповідачам подавати в письмовій формі. Немає інших пропозицій? Немає.

Головуючий:

Слово для звітної доповіді надається голові ревізійної комісії профспілкової організації ______________________________________________________________________________

(повністю прізвище, ім'я та по батькові)

(Після доповіді):

Доповідь закінчена. Приступаємо до обговорення доповідей. Слово для виступу надається ______________________________________________________________________________

(вказувати повністю прізвище, ім'я, по батькові, посаду)

Підготуватися _______________________________________________________________.

Шановні члени профспілки! Хто бажає виступити, просимо записуватися. У виступах просимо давати оцінку роботі профкому.

(Після 2-3 виступів).

Головуючий:

Нам необхідно обрати комісію з розробки проекту постанови. Які будуть пропозиції щодо кількісного складу?

Є пропозиція обрати до складу комісії ___ осіб. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримався?

Які будуть пропозиції щодо персонального складу?

(Висуваються кандидатури).

Хто за те, щоб названих осіб обрати до складу комісії, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Прошу членів редакційної комісії фіксувати критичні зауваження та пропозиції виступаючих.

Шановні учасники зборів!

Продовжуємо обговорення лоповілей.

Слово для виступу надається ___________________________________________________

Підготуватися _______________________________________________________________

Нагадуємо иро необхідність оцінювання роботи профкому у виступах.

Шановні учасники зборів!

Для участі в обговоренні доповідей записалося __ чоловік. Виступило __. Надходять пропозиції про припинення дебатів. Будуть інші пропозиції? Хто за те, щоб припинити обговорення? Хто проти? Утримався? Приймається.

Слово для відповідей на запитання надається голові профкому.

(Після закінчення відповідей на запшпання):

Шановні учасники зборів!

Необхідно дати оцінку роботи профкому за звітний період та затвердити доповідь ревізійної комісії. В процесі виступів надходили пропозиції оцінити роботу профкому „задовільно” („незадовільно”).

Які ще будуть пропозиції? Немає?

Хто за те, щоб роботу профспілкового комітету визнати задовільною, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Є пропозиція звіт ревізійної комісії затвердити. Немає заперечень? Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Слово від комісії з розробки проекту постанови надається___________________________

(Зачитується проект постанови).

Головуючий:

Шановні учасники зборів! Які будуть пропозиції щодо проекту постанови?

Є пропозииія прийняти проект за основу. Немає інших пропозицій? Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Які будуть зауваження, доповнення, зміни?

(Вносяться доповнення та зміни).

Є пропозиція цей проект з усіма змінами та доповненнями прийняти як постанову зборів. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Головуючий:

Переходимо до наступних питань порядку денного.

"Про вибори нового складу профспілкового комітету, голови профкому ревізійної комісії, делегатів на конференцію та членів обкому (ЦК).

Відповідно до Статуту форма голосування визначається зборами.

Які будуть пропозиції щодо форми голосування?

Є пропозиція обрати профком та ревкомісію, делегатів та членів обкому (ЦК) відкритим голосуванням.

Немає інших пропозицій? Ставлю на голосування. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Шановні учасники зборів!

Голову профкому ми можемо обрати по-різному.

1. Відкритим голосуванням на зборах.

2. Таємним голосуванням на зборах.

3. Відкритим голосуванням на зборах із складу новообраного профкому.

4. Таємним голосуванням на зборах із складу новообраного профкому.

5. Відкритим голосуванням на засіданні новообраного профкому.          
6. Таємним голосуванням на засіданні профкому.

Які будуть пропозиції щодо виборів голови профкому?

Надійшла пропозиція обрати голову профкому вілкритим голосуванням безпосередньо на зборах із складу новообраного профкому. Будуть інші пропозиції?

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Рішення приймається. (В разі надходження інших пропозицій - кожна з них ставиться на голосування),

Приступаємо до виборів профкому.

Які будуть пропозиції щодо кількісного складу?

Є пропозиція обрати профком у складі __ осіб.

Будуть інші пропозиції? (Оголошуються інші пропозиції).

Ставлю на голосування. Голосуємо в порядку надходження пропозицій. Хто за те, щоб до складу профкому обрати __ осіб, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? (Оголошуються результати).

Голосуємо за другу пропозицію. Хто за те, щоб до складу профкому обрати __ осіб, прошу голосувати. Хто проти? Утримався?

Таким чином, більшістю голосів приймається перша (друга) пропозиція.

Приступаємо до висування кандидатур.

Які будуть пропозиції щодо кандидатур до складу профкому?

(Висуваються кандидатури. Висування кандидатур може відбуватися персонально або від імені наради представників делегацій).

Головуючий:

Шановні учасники зборів!

Є пропозиція підвести риску під висуванням кандидатур. Немає заперечень? Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Рішення прийнято.

Приступаємо до обговорення кандидатур.

(Кожна кандидатура обговорюється окремо. Головуючий повільно називає прізвища, запитує, чи є відводи, самовідводи).

Головуючий:

Таким чином, до списку для виборів профкому вносяться:

(Список зачитується ще раз).

Приступаємо до голосування.

(Голосування проводиться за кожною кандидатурою окремо. Лічильна комісія
уважно підраховує, оголошує результати „за”
", "проти", "утримались". Голова
стежить за балансом голосів, що має дорівнювати кількості учасників зборів.
Обраними вважаються кандидати, за яких проголосувало більше половини учасників зборів за наявності кворуму на момент голосування).

Головуючий:

Слово надається голові лічильної комісії.

(Голова лічильної комісії оголошує результати голосування).

Шановні учасники зборів!

Таким чином, до складу профкому обрані:

(Зачитується склад профкому, затверджується протокол).

Головуючий:

Шановні учасники зборів! Необхідно розглянути найважливіше питання – обрання голови профспілкового комітету.

Як ми й домовлялися, вибори проведемо безпосередньо на зборах із складу новообраного профкому. Які будуть пропозиції щодо кандидатур?

(Відбувається висування кандидатур. Після висунення оптимальної кількості підводиться риска шляхом голосування).

Приступаємо до обговорення кандидатур.

(Кожна кандидатура обговорюється окремо та всебічно. Виступають учасники зборів, характеризуючи ту чи іншу кандидатуру).

Головуючий:

Є пропозиція дати змогу виступити кандидатам на посаду голови профкому, щоб вислухати програми їхніх дій.

(Виступи кандидатів, відповіді на запитання).

Головуючий:

Таким чином, до списку для голосування по виборах голови профкому вносяться: (Зачитується список).

Приступаємо до голосування. Нагадую, що кожний учасник зборів може проголосувати тільки за одну кандидатуру. Прошу членів лічильної комісії уважно підраховувати голоси. Для обрання головою профкому кандидат повинен набрати більше половини голосів учасників, присутніх на зборах.

(Відбувається процедура голосування за кожною кандидатурою окремо. Члени лічильної комісії ретельно підраховують голоси „за”, „проти”, "утримались". Перевіряють баланс голосів з урахуванням кількості учасників зборів, що беруть участь у голосуванні).

Головуючий:

Шановні учасники зборів!

Слово надається голові лічильної комісії.

(Голова лічильної комісії оголошує результати голосування за кожною кандидатурою окремо).

Таким чином, за більшістю голосів (назвати цифри) головою профспілкового

комітету ______________________________________________________________________

(називається повна назва первинної організації)

обрано _______________________________________________________________________

(назвати повністю прізвище, ім'я, по батькові та посаду)

терміном на 5 років згідно із Статутом профспілки.

Є пропозиція затвердити результати голосування з виборів голови профкому і прийняти постанову. Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Головуючий:

Переходимо до наступного питання порядку денного - виборів ревізійної комісії.

Починаємо висування кандидатур до складу ревізійної комісії.

Які будуть пропозиції щодо кількісного складу ревкомісії? Є пропозиція обрати ревізійну комісію в кількості __ осіб. Інших пропозицій не буде?

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Рішення приймається.

Прошу висувати кандидатури.

(Висуваються кандидатури. Після висунення оптимальної кількості підводиться риска шляхом голосування, обговорюються кандидатури).

Головуючий:

Таким чином, до списку для виборів ревізійної комісії вносяться:

(зачитується список висунутих кандидатур).

Приступаємо до голосування.

(Голосування проводиться за кожною кандидатурою окремо. Лічильна комісія підраховує голоси).

Головуючий:

Слово надається голові лічильної комісії.

(Голова лічильної комісії оголошує результати голосування).

За результатами голосування до складу ревізійної комісії обрані:

(зачитується склад обраної ревкомісії, затверджується протокол).

Головуючий:

Шановні учасники зборів!

Переходимо до виборів делегатів на звітно-виборну конференцію обласної організації профспілки (з’їзд).

Згідно з нормою представництва нам необхідно обрати __ делегатів. Які будуть пропозиції щодо кандидатур?

(Процедура висування, обговорення кандидатур, голосування проводиться так само, як при виборах профкому).

Головуючий:

Переходимо до виборів представників до нового складу обкому (ЦК) профспілки.

Згідно з рішенням президії обкому (ЦК) профспілки нам необхідно обрати __ осіб. Які будуть пропозиції щодо кандидатур?

(Висуваються та обговорюються кандидатури, проводиться голосування за кожною кандидатурою окремо. Оголошуються результати голосування).

Шановні учасники зборів!

Порядок денний зборів вичерпаний. Які будуть запитання, зауваження, заяви щодо ведення зборів?

Дякую всім, хто виступив, за ділові критичні зауваження та пропозиції, усім учасникам - за плідну роботу.

Збори оголошуються закритими.

Зразок

ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ

звітно-виборної конференції

первинної профспілкової організації

Профспілкову конференцію відкриває голова профкому:

На звітно-виборну профспілкову конференцію_____________________________________

(повна назва первинної організації)

обрано __ делегатів.

Із них присутні __ делегатів.

Відсутні з поважних причин (відпустки, хвороба, відрядження) __ делегатів.

Які є пропозиції щодо початку роботи конференції?

Є пропозиція розпочати роботу конференції. Чи будуть інші пропозиції?
Хто за те, щоб відкрити конференцію, прошу голосувати посвідченнями делегатів. Хто проти? Утримався? Приймається.

Звітно-виборна профспілкова конференція вважається відкритою. В роботі конференції беруть участь: _______________________________________________________________

(назвати прізвища, імена, по батькові та посади представників)

Для ведення конференції необхідно обрати президію. Які будуть пропозиції щодо кількісного складу президії?

Є пропозиція обрати президію в кількості __ осіб.

Будуть інші пропозиції? Немає.

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Які будуть пропозиції щодо персонального складу?

(Висуваються кандидатури).

Є пропозиція обрати до президії конференції _____________________________________

Не буде інших пропозицій? Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Обраних прошу зайняти місця за столом президії.

(Далі конференцію веде головуючий із складу президії).

Головуючий:

Шановні делегати!

Нам необхідно обрати секретаріат конференції. Є пропозиція обрати до секретаріату ____ осіб. Не буде інших пропозицій? Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Які будуть пропозиції щодо персонального складу?

(Висуваються кандидатури).

Є пропозиція обрати до секретаріату _____________________________________________

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається. Обраних прошу зайняти місця за столом секретаріату та розпочати свою роботу.

Шановні делегати!

Для забезпечення процедури голосування нам необхідно обрати лічильну комісію. Є пропозиція обрати її у кількості _____ осіб. Немає заперечень?

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Які будуть пропозиції щодо персонального складу лічильної комісії?

(Висуваються кандидатури).

Є пропозиція обрати до складу лічильної комісії ___________________________________

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Членів лічильної комісії прошу провести організаційне засідання з обрання голови комісії і секретаря та поінформувати про результати делегатів конференції.

Головуючий:

Шановні делегати!

Нам необхідно затвердити порядок денний та регламент конференції.

Пропонується такий порядок денний:

1. Про роботу профспілкового комітету за період з _____по ____.

2. Про роботу ревізійної комісії.

3. Про вибори профспілкового комітету

4. Про вибори голови профкому.

5. Про вибори ревізійної комісії.

6. Про вибори делегатів на звітно-виборну конференцію обласної організації (з’їзд) профспілки.

7. Про вибори членів нового складу обласного (центрального) комітету профспілки.

Чи будуть зауваження щодо порядку денного?

Ні. Хто за те, щоб затвердити запропонований порядок денний, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Нам необхідно також затвердити регламент конференції.

Пропонується такий порядок:

Для звітної доповіді - до 40 хвилин.

Для доповіді ревізійної комісії - до 15 хвилин.

Для виступів - до 7 хвилин.

Для довідок, заяв наприкінці роботи - до 3 хвилин.

Перерви робити через кожні 2 години роботи на 20 хвилин.

Чи будуть інші пропозиції щодо регламенту конференції? Хто за те, щоб затвердити запропонований регламент, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Приступаємо до розгляду першого питання порядку денного.

Слово для звітної доповіді надається голові профспілкового комітету___________________ ______________________________________________________________________________

(повністю прізвище, ім'я та по батькові).

(Після доповіді):

Шановні делегати!

Доповідь закінчена. Є пропозиція заслухати доповідь ревізійної комісії, а потім обговорювати обидві доповіді разом. Також пропонується запитання доповідачам подавати в письмовій формі. Немає інших пропозицій? Немає.

Головуючий:

Слово для звітної доповіді надається голові ревізійної комісії профспілкової організації  ______________________________________________________________________________.

(Після доповіді):

Доповідь закінчена. Приступаємо до обговорення доповідей. Слово для виступу надається ______________________________________________________________________________

(вказувати повністю прізвище, ім'я, по батькові, посаду)

Підготуватися ________________________________________________________________

Шановні делегати! Хто бажає виступити, просимо записуватися. У виступах просимо давати оцінку роботі профкому.

(Після 2-3 виступів).

Головуючий:

Нам необхідно обрати комісію з розробки проекту постанови. Які будуть пропозиції щодо кількісного складу?

(Після внесення пропозицій):

Є пропозиція обрати до складу комісії ___ осіб. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримався?

Які будуть пропозиції щодо персонального складу?

(Висуваються кандидатури).

Хто за те, щоб названих осіб обрати до складу комісії, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Прошу членів редакційної комісії фіксувати критичні зауваження та пропозиції виступаючих.

Шановні учасники конференції!

Продовжуємо обговорення доповідей.

Слово для виступу надається ___________________________________________________

Підготуватися ________________________________________________________________

Нагадуємо про необхідність оцінювання роботи профкому у виступах.

Шановні учасники конференції!

Для участі в обговоренні доповідей записалося __ осіб. Виступило __. Надходять пропозиції про припинення дебатів. Будуть інші пропозиції? Хто за те, щоб припинити обговорення? Хто проти? Утримався? Приймається.

Слово для відповідей на запитання надається голові профкому.

(Після закінчення відповідей на запитання):

Шановні делегати!

Необхідно дати оцінку роботи профкому за звітний період та затвердити доповідь ревізійної комісії. В процесі виступів надходили пропозиції оцінити роботу профкому „задовільно” („незадовільно”).

Які ще будуть пропозиції? Немає?

Хто за те, шоб роботу профспілкового комітету визнати задовільною, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Є пропозиція звіт ревізійної комісії затвердити. Немає заперечень? Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Слово від комісії з розробки проекту постанови надається __________________________

(Зачитується проект постанови).

Головуючий:

Шановні делегати конференції!

Які будуть пропозиції щодо проекту постанови?

Є пропозиція прийняти проект за основу. Немає інших пропозицій? Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Які будуть зауваження, доповнення, зміни?

(Вносяться доповнення та зміни).

Є пропозиція проект з усіма змінами та доповненнями прийняти як постанову конференції. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Головуючий:

Переходимо до наступних питань порядку денного.

„Про вибори нового складу профспілкового комітету, голови профкому, ревізійної комісії, делегатів на обласну конференцію (зїзд), обрання членів обкому (ЦК)”.

Відповідно до Статуту форма голосування визначається конференцією.

Які будуть пропозиції щодо форми голосування?

Є пропозиція обрати профком та ревкомісію, делегатів та членів обкому (ЦК) відкритим голосуванням. Немає інших пропозицій? Ставлю на голосування. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Шановні делегати!

Голову профкому ми можемо обрати по-різному.

1. Відкритим голосуванням на конференції.

2. Таємним голосуванням на конференції

3. Відкритим голосуванням на конференції із складу новообраного профкому.

4. Таємним голосуванням на конференції із складу новообраного профкому.

5. Відкритим голосуванням на засіданні новообраного профкому.

6. Таємним голосуванням на засіданні профкому.

Які будуть пропозиції щодо виборів голови профкому?

Надійшла пропозиція обрати голову профкому відкритим голосуванням безпосередньо на конференції із складу новообраного профкому. Будуть інші пропозиції? Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Рішення приймається. (В разі надходження інших пропозицій - кожна з них ставиться на голосування).

Приступаємо до виборів профкому. Які будуть пропозиції щодо кількісного складу?

Є пропозиція обрати профком у складі __ осіб. Будуть інші пропозиції? (Оголошуються інші пропозиції).

Ставлю на голосування. Голосуємо в порядку надходження пропозицій.

Хто за те, щоб до складу профкому обрати __ осіб, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? (Оголошуються результати).

Голосуємо за другу пропозицію. Хто за те, щоб до складу профкому обрати __ осіб, прошу голосувати. Хто проти? Утримався?

Таким чином, більшістю голосів приймається перша (друга) пропозиція.

Приступаємо до висування кандидатур.

Які будуть пропозиції щодо кандидатур до складу профкому?

(Висуваються кандидатури. Висування кандидатур може відбуватися персонально або від імені наради представників делегацій).

Головуючий:

Шановні учасники конференції!

Є пропозиція підвести риску під висуванням кандидатур. Немає заперечень? Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Рішення прийнято.

Приступаємо до обговорення кандидатур.

(Кожна кандидатура обговорюється окремо. Головуючий повільно називає прізвища, запитує, чи є відводи, самовідводи).

Головуючий:

Таким чином, до списку для виборів профкому включаються: (Список зачитується ще раз).

Приступаємо до голосування:

(Голосування проводиться по кожній кандидатурі окремо. Лічильна комісія уважно підраховує, оголошує результати „за”, „проти”, „утримались”. Голова стежить за балансом голосів, що має дорівнювати кількості делегатів. Обраними вважаються кандидати, за яких проголосувало більше половини делегатів, присутніх на конференції за наявності кворуму на момент голосування).

Головуючий:

Слово надається голові лічильної комісії.

(Голова лічильної комісії оголошує результати голосування).

Шановні делегати!

Таким чином, до складу профкому обрані:

(Зачитується склад профкому, затверджується протокол).

Головуючий:

Шановні делегати!

Нам необхідно розглянути найважливіше питання - обрання голови профспілкового комітету. Як ми й домовлялися, вибори голови профкому проведемо безпосередньо на конференції із складу новообраного профкому. Які будуть пропозиції щодо кандидатур?

(Відбувається висування кандидатур. Після висунення оптимальної кількості підводиться риска шляхом голосування).

Приступаємо до обговорення кандидатур.

(Кожна кандидатура обговорюється окремо та всебічно. Виступають делегати, характеризуючи ту чи іншу кандидатуру).

Головуючий:

Є пропозиція дати змогу виступити кандидатам на посаду голови профкому, щоб вислухати програми їхніх дій.

(Виступи кандидатів, відповіді на запитання).

Головуючий:

Таким чином, до списку для голосування з виборів голови профкому вносяться: (Зачитується список).

Приступаємо до голосування. Нагадую, що кожний делегат може проголосувати тільки за одну кандидатуру. Прошу членів лічильної комісії уважно підраховувати голоси. Для обрання головою профкому кандидат повинен набрати більше половини голосів делегатів, присутніх на конференції.

(Відбувається процедура голосування за кожною кандидатурою окремо. Члени лічильної комісії ретельно підраховують голоси „за”, „проти”, "утримались". Перевіряють баланс голосів з урахуванням кількості делегатів, що беруть участь у голосуванні).

Головуючий:

Слово надається голові лічильної комісії.

(Голова лічильної комісії оголошує результати голосування за кожною кандидатурою окремо).

Шановні делегати!

Таким чином, за більшістю голосів (назвати цифри) головою профспілкового комітету ______________________________________________________________________________

(називається повна назва первинної організації)

обрано ________________________________________________________________________

(назвати повністю прізвище, ім'я, по батькові та посаду)

терміном на 5 років згідно із Статутом профспілки.

Є пропозиція затвердити результати голосування з виборів голови профкому та прийняти постанову. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Головуючий:

Переходимо до наступного питання порядку денного - виборів ревізійної комісії.

Починаємо висування кандидатур до складу ревізійної комісії.

Які будуть пропозиції щодо кількісного складу ревкомісії? Є пропозиція обрати ревізійну комісію у кількості __ осіб. Інших пропозицій не буде?

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Рішення приймається.

Прошу висувати кандидатури.

(Висуваються кандидатури. Після висунення оптимальної кількості підводиться риска шляхом голосування, обговорюються кандидатури).

Головуючий:

Таким чином, до списку для виборів ревізійної комісії вносяться: (Зачитується список висунутих кандидатур).

Приступаємо до голосування.

(Голосування проводиться за кожною кандидатурою окремо. Лічильна комісія підраховує голоси).

Головуючий:

Слово надається голові лічильної комісії.

(Голова лічильної комісії оголошує результати голосування).

За результатами голосування до складу ревізійної комісії обрані: (Зачитується склад обраної ревкомісії, затверджується протокол).

Головуючий:

Шановні делегати!

Переходимо до виборів делегатів на звітно-виборну конференцію обласної організації профспілки (з’їзд).

Згідно з нормою представництва нам необхідно обрати __ делегатів. Які будуть пропозиції щодо кандидатур?

(Процедура висування, обговорення кандидатур, голосування проводиться так само, як при виборах профкому).

Головуючий:

Переходимо до виборів представників до нового складу обкому (ЦК) профспілки.

Згідно з рішенням президії обкому (ЦК) профспілки нам необхідно обрати __ осіб. Які будуть пропозиції щодо кандидатур?

(Висуваються та обговорюються кандидатури, проводиться голосування за кожною кандидатурою окремо. Оголошуються результати голосування).

Шановні делегати!

Порядок денний конференції вичерпаний. Які будуть запитання, зауваження, заяви щодо ведення конференції?

Дякую всім, хто виступив, за ділові критичні зауваження та пропозиції, усім учасникам - за плідну роботу.

Конференція оголошується закритою.

ПОРЯДОК

проведення виборів голови профкому на звітно-виборних зборах (конференції)

1. Висунення кандидатур.

2. Підведення риски під висуненням кандидатур.

3. Обговорення кандидатур (відводи, самовідводи).

4. Виступи кандидатів.

5. Відповіді на запитання.

6. Виступи учасників зборів (конференції).

7. Затвердження списку кандидатур, передача його лічильній комісії.

8. Прийняття рішення про форму голосування (відкрите чи таємне).

Відкрите голосування

1. Проведення відкритого голосування за кожною кандидатурою.

2. Повідомлення лічильної комісії про результати голосування за кожною кандидатурою („за”, „проти”, „утримались”) та результати обрання голови профкому.

3. Прийняття постанови про обрання голови профкому.

4. Виступ новообраного голови профкому, подальше головування на зборах (конференції)

Закрите (таємне) голосування

1. Оголошення головою лічильної комісії порядку проведення таємного голосування.

2. Оголошення перерви для виготовлення бюлетенів.

3. Видача бюлетенів лічильною комісією.

4. Проведення таємного голосування.

5. Підрахунок голосів.

6. Повідомлення голови лічильної комісії про підсумки таємного голосування (оголошення протоколу).

7. Затвердження протоколу, прийняття постанови про обрання голови профкому.

8. Виступ новообраного голови профкому, подальше головування на зборах (конференції).

 

 
Если Ваша машина попала в аварию или закончился бензин, то Вы всегда можете вызвать Эвакуатор. Только качественные услуги.