ПРИМІРНИЙ ПЛАН звітної доповіді комітету профспілки Печать

ПРИМІРНИЙ ПЛАН

звітної доповіді комітету профспілки

Вступ. Коротко висвітлити стан справ на підприємстві, в організації, установі, загальну ситуацію, на тлі якої працював профком, вказати, чим характеризувався звітний період для профспілкової організації.

Чітко окреслити, як виконано рішення минулих звітно-виборних зборів, конференції, критичні зауваження та пропозиції членів профспілки.

Захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників:

- робота профкому щодо укладення та контролю за виконанням колективного договору;

- забезпечення продуктивної зайнятості працівників. Забезпечення додаткових гарантій під час скорочення штату або чисельності;

- професійне навчання і підвищення кваліфікації працівників;

- оплата праці. Контроль профкому за дотриманням законодавства про оплату праці. Своєчасність виплати заробітної плати;

- соціальний захист працівників під час приватизації, реструктуризації підприємства;

- використання можливостей комісії з трудових спорів, законодавства про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) для захисту соціально-економічних прав та інтересів працівників;

- використання права, наданого законодавством, для отримання необхідної фінансово-економічної інформації від роботодавця і використання її в інтересах трудового колективу;

- вплив профкому на розподіл прибутку і поточних надходжень коштів на рахунки підприємства в інтересах трудового колективу;

- забезпечення працівників паливом;

- контроль за роботою структурних підрозділів підприємств торгівлі, громадського харчування, комунально-побутового обслуговування на підприємстві;

- участь представників профкому в роботі комісії із загальнообов’язкового державного страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;

- стан об’єктів соціально-культурного призначення;

- оздоровлення працівників та їхніх сімей у санаторіях, будинках та базах відпочинку, санаторіях-профілакторіях;

- використання коштів на утримання відомчих баз відпочинку, дитячих таборів, дитячих дошкільних закладів, бібліотек, інших об’єктів соціально-культурного призначення;

- робота комісії з питань захисту соціально-економічних інтересів членів профспілки.

Культурно-спортивна робота:

- організація та проведення екскурсій, тематичних вечорів, зустрічей, концертів;

- фізкультурна та спортивна робота, участь у змаганнях, робота спортивних секцій, груп;

- робота з дітьми, організація їхнього оздоровлення;

- робота з молоддю, жінками;

- робота відповідної комісії.

Охорона праці та здоровя членів профспілки:

- аналіз стану умов та безпеки праці на виробництві за звітний період, основні причини нещасних випадків і професійної захворюваності;

- виконання угоди з охорони праці. Які пільги, крім тих, що передбачені законодавством про охорону праці, надавалися потерпілим та сім’ям загиблих на виробництві;

- аналіз використання коштів для запобігання нещасним випадкам, поліпшення умов праці (всього та в перерахунку на одного працівника) у порівнянні з витратами на відшкодування шкоди потерпілим на виробництві;

- забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, а також спецхарчуванням та молоком. Скільки на це витрачено коштів.

- аналіз стану захворюваності працівників, втрат робочого часу з цих причин;

- проведення профілактичної роботи щодо зниження захворюваності працівників;

- робота комісії профкому з питань охорони праці, громадських інспекторів на робочих місцях;

Організаційна робота:

- структура профспілкової організації, її зміни;

- робота профкому щодо залучення до профспілки нових членів;

- підсумки звітів та виборів у структурних підрозділах;

- навчання профспілкового активу;

- робота профкому (президії) за звітний період (аналіз засідань та розгляду найважливіших питань, їх дієвість). Робота постійних комісій, оцінка роботи кожного члена профкому, президії;

- проведення засідань профкому, профспілкових зборів;

- аналіз розгляду скарг і заяв членів профспілки, яких вжито заходів;

- робота комісії з організаційних питань.

Кожен розділ доповіді повинен бути насичений фактами та конкретними прикладами роботи.

Закінчується звітна доповідь узагальненнями й висновками, програмою пріоритетних напрямів роботи на наступний період.

Звітна доповідь заслуховується на засіданні профкому, який приймає рішення про внесення її на звітно-виборну конференцію (збори) з визначенням доповідача.

ПРИМІРНИЙ ПЛАН

звітної доповіді ревізійної комісії профспілкової організації

1. Склад ревізійної комісії, оцінка роботи кожного члена ревкомісії.

2. Кількість проведених ревізій, які напрями профспілкової роботи перевірялися. Наприклад:

- виконання профспілкового кошторису;

- стан фінансової діяльності;

- стан обліку та звітності;

- доцільність придбання культ- та спортінвентарю, забезпечення його зберігання та використання;

- проведення інвентаризацій матеріальних цінностей та інвентарю;

- правильність розподілу та використання путівок;

- стан обліку пенсіонерів, що перебувають на профспілковому обліку, сплата ними профспілкових внесків;

- ведення протоколів та діловодство, зберігання документації;

- перевірка термінів розгляду скарг та заяв, що надходять до профспілкової організації.

3. Участь голови ревізійної комісії в засіданнях профкому (президії).

4. Розгляд результатів ревізій на засіданнях профкому (президії) та які рішення прийняті за актами перевірок, як виконувалися пропозиції ревкомісії.

5. Ознайомити учасників зборів, делегатів конференції з виконанням кошторису, із статтями доходів та витрат, коротко повідомивши про платні заходи, що проводилися профспілковою організацією, як-от:

- про кількість отриманих та використаних путівок на оздоровлення та відпочинок працівників та членів їхніх сімей (в т. ч. кількість оздоровлених дітей), про проведені екскурсії, лекції тощо;

- на яку суму є наявний інвентар і хто його використовує;

- кому надавалася матеріальна допомога і на яку суму.

7. Яким чином забезпечується гласність у роботі профкому.

8. Зробити висновки про роботу комітету профспілки, внести пропозиції щодо подальшої роботи профкому.

Звітна доповідь готується на основі актів ревізій, тематичних перевірок і затверджується на засіданні ревізійної комісії.

 

 
Если Ваша машина попала в аварию или закончился бензин, то Вы всегда можете вызвать Эвакуатор. Только качественные услуги.