ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ДІЙ ПРОФКОМУ Печать

ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ДІЙ ПРОФКОМУ НА ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ У ВИПАДКУ ВИНИКНЕННЯ ЗАБОРГОВАННОСТІ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Обов’язкові дії профспілкових органів у випадку

виникнення заборгованості із виплати заробітної плати

Затримка 

Дії профкому

Дії об’єднань профспілок

1 день 

1. Особиста розмова голови профкому з керівником підприємства (з виконуючим обов’язки), пропозиція проведення протягом цього ж дня спільного засідання адміністрації і профкому з метою пояснень затримки і заходів по її негайній ліквідації

2. Повідомлення членів профкому, голів цехкомів про ситуацію, що склалася  з виплатою зарплати та про заходи, що вживаються

3. Витребування від керівництва останніх даних про фінансові результати роботи підприємства (баланс форма №1; звіт про фінансові результати форма №2; звіт про рух грошових коштів форма №3; звіт про власний капітал форма №4; звіт про фінансові результати  та дебіторську  і кредиторську заборгованість форма №1-Б термінова місячна).

 

2 робочих дні

 1. Усне повідомлення райкому-обкому галузевої профспілки про факт затримки виплати заробітної плати.
 2. Повідомлення членів профкому про позачергове скликання засідання.
 3. Письмове звернення голови профкому до керівника підприємства з вимогами пояснення причин затримки та конкретних заходів і термінів її повної виплати, а також запрошення на засідання профкому, для розгляду ситуації, що склалася (з наданням документальних даних про фінансовий стан підприємства)

Керівник райкому-обкому галузевої профспілки  попереджує керівника управління праці та соціального захисту населення місцевої державної адміністрації про факт порушення та необхідність термінового вжиття заходів

3 робочих дні

1. Проведення засідання профкому, де має бути заслухана адміністрація та прийнято рішення  про висування офіційної вимоги про негайну виплату заборгованої зарплати, щодо   засобів впливу до винних осіб,  заходів недопущення такого у подальшому

2. Офіційний лист-вимога профспілкового комітету керівнику підприємства негайно виплатити заборговану заробітну плату та дати аргументовані пояснення причини невиплати, інформацію щодо виконання відповідних положень колективного договору, засобів впливу до винних осіб,  заходів недопущення такого у подальшому. Копію листа направити вищому органу підприємства (власнику).

3. Направлення копії вимог та прохання у сприянні вирішення конфліктогенної ситуації до регіонального відділення Національної служби посередництва та примирення (НСПП), а також до галузевого райкому (обкому) з інформацією про здійснювані головою профкому заходи.

Звернення керівника райкому-обкому галузевої профспілки до об’єднання роботодавців, відділення НСПП та до органів місцевої влади щодо факту порушення права працівників та вжиття заходів до вирішення проблем та усунення порушень

Понад 5 робочих днів

1. Офіційний лист-вимога до вищого органу підприємства (власника), якщо він є, невідкладно вжити заходів щодо виплати заборгованої зарплати та надати аргументовані пояснення причини невиплати, засобів впливу до винних осіб та заходів недопущення таких випадків надалі.

2. Оповіщення членів профкому про скликання позачергового засідання, запрошення на засідання представника райкому (міському), обкому галузевої профспілки

3.  Ініціювання розгляду стану справ з виплатою заборгованості по заробітній платі на даному підприємстві міською (районною) комісією з питань погашення заборгованості із зарплати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

Підтримка ініціативи профкому щодо включення зазначеного питання до порядку денного засідання відповідних комісій на рівні органів виконавчої влади

Понад 7 робочих днів

1. Проведення засідання профкому, на якому розглядається відповідь роботодавця (або відсутність офіційної відповіді) щодо задоволення вимог профкому про повне і негайне повернення заборгованої заробітної плати та покаранні винних у виникненні заборгованості осіб.

У разі незадоволення вимог, приймається рішення про:

- ініціювання вступу в колективний трудовий спір (КТС). З цього моменту усі заходи профкому щодо КТС повинні бути у суворій відповідності до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

- скликання загальних зборів або збору підписів працівників щодо затвердження вимог найманих працівників, а також затвердження профспілки як органу, який представлятиме інтереси найманих працівників;

- оповіщення найманих працівників про скликання загальних зборів або збір підписів щодо висунення вимог найманих працівників, а також затвердження профспілки як органу, який представлятиме інтереси найманих працівників.

 

Надання необхідної консультативної допомоги щодо дій профкому у відповідності до вимог законодавства

Понад 10 робочих днів

1. Затвердження вимог найманих працівників, а також затвердження профспілки як органу, який представлятиме інтереси найманих працівників, на загальних зборах (або на зборах в цехах, профгрупах) з роз’ясненням дій профкому щодо повернення заборгованої зарплати та роз’ясненням працівникам їх прав.

Вимоги найманих працівників оформляються відповідним протоколом і надсилаються власнику або уповноваженому ним органу (представнику).

2.  Профком розглядає письмове рішення власника або уповноваженого ним органу управління  (строк розгляду вимог найманих працівників кожною інстанцією не повинен перевищувати трьох  днів з дня отримання вимог), та у разі неприйнятності такої відповіді або її відсутності - приймає рішення про вступ у КТС.

3. Про виникнення колективного трудового спору профком офіційно у триденний строк інформує власника або уповноважений ним орган, місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування за місцезнаходженням підприємства, та відділення НСПП.

4. Профком ініціює утворення трудового арбітражу  у разі порушення положень колдоговору або законодавства про працю (або примирної комісії – якщо розбіжності стосуються встановлення нових чи зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, або питань укладення чи зміни колдоговору; ст.2 Закону про КТС).

5.  Письмове повідомлення облпрофради про факт затримки з виплати зарплати,  з інформацією про здійснювані головою профкому заходи, вступ в КТС та прохання надати допомогу

6. Інформування місцевих ЗМІ про ситуацію з виплатою зарплати на підприємстві

1. Запит  до роботодавця щодо інформації про результати господарської діяльності підприємства (інформація має бути надана не пізніше 7 днів), виконання положень колдоговору

2. Звернення до органів виконавчої влади, у сферу впливу яких підпадає підприємство, з вимогою про усунення порушень трудового законодавства на підпорядкованому підприємстві та вжиття попереджувальних заходів

Понад 15 робочих днів

1. Письмове повідомлення галузевого ЦК про факт затримки з виплатою зарплати, з інформацією про здійснювані головою профкому заходи, хід примирних процедур в рамках КТС та прохання надати допомогу.

2. Офіційне повідомлення до територіального відділення обласній Держінспекції праці про факт порушення трудового законодавства та умов колективного договору, прохання вжити заходів щодо усунення виявлених порушень та притягнення до адміністративної відповідальності керівника за ст. 41-2 КУАП.

3. Оповіщення членів профкому про скликання засідання, запрошення взяти участь у засіданні представників обкому, об’єднання профспілок, органів місцевої влади, відділення НСПП та ЗМІ.

4. Якщо примирні процедури не приводять до вирішення КТС – розгортання попередньої організаційної роботи з підготовки акцій протесту і як крайнього заходу – страйку.

1. Звернення ЦК профспілки до відповідних органів (згідно із ст. 19Закону про профспілки) з вимогою притягнути до відповідальності посадових осіб за невиконання  умов колективного договору чи порушення законодавства  про працю та з проханням сприяти у вирішенні питання про ліквідацію заборгованості.

2. Співпраця фахівців з питань правової роботи об’єднання профспілок  з обласним відділенням Держнаглядпраці у проведенні відповідної перевірки підприємства

3. Ініціювання скликання позачергової колегії  відповідних міністерств і відомств із розгляду  питання про виникнення  на підприємстві КТС

Понад 20 робочих днів

 1. Проведення розширеного засідання профкому за участі представників обкому, облпрофради, органів місцевої влади, відділення НСПП та ЗМІ, на якому підводиться підсумок проведеної роботи та приймається рішення про скликання зборів (конференції) з метою організації та проведення страйку (з датою пізніше від граничної дати завершення примирних процедур).

2. Офіційне повідомлення голові обласної Державної адміністрації, голові обласної ради та відповідної комісії обласної ради про факт порушення трудового законодавства та прохання вжити заходів на відновлення порушених прав працівників на своєчасну і повну оплату праці.

3. Розсилка офіційних запрошень на збори (конференцію) до всіх органів і осіб, до кого профком звертався за допомогою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понад 25 робочих днів

 1. Розміщення по території підприємства стінгазет, листівок з кількістю днів затримки зарплати, звернень профкому до різних інстанцій і відповідей на них.

2. Ініціювання масового подання працівниками заяв до комісії по трудових спорах (ст.ст. 223-230 КЗпП), або масове розповсюдження серед членів профспілок зразків заяв про видачу судового наказу* або позовної заяви про стягнення заборгованої зарплати та пропозиції дати доручення профкому представляти їх інтереси в суді.

3. Проведення зборів в профгрупах з метою підготовки загальних зборів колективу (обрання делегатів на конференцію).

4. Офіційне звернення до міської (районної) прокуратури про вжиття заходів на відновлення конституційних прав на своєчасну і повну виплату заробітної плати з інформацією про вже вжиті профкомом дії і їх результати.

Допомога профкому у складанні зразків заяв до суду, надання правовими інспекторами об’єднання профспілки консультативної допомоги

Понад 30 робочих днів

1. Проведення зборів (конференції), прийняття рішення щодо проведення страйку та визначення профкому органом, який очолює страйк.

Порядок здійснення права на страйк встановлюється Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

- Не пізніше 7 днів до початку страйку повідомлення про це керівника підприємства.

- За погодженням з керівником підприємства визначається місцеперебування під час страйку працівників, які беруть у ньому участь.

- про проведення зборів, мітингів, пікетів за межами підприємства повідомляється місцевий орган виконавчої влади не пізніше ніж за 3 дні.

2. Офіційне інформування місцевих органів влади, відділення НСПП, облпрофради, галузевого ЦК профспілки про рішення проводити страйк та звернення з проханням надати практичну допомогу

3. Надсилання повідомлення у районні, міські, обласні ЗМІ про підготовку до страйку та про дії інстанцій, до яких звертався профком.

Звернення  до Урядової комісії з питання повернення заборгованості із зарплати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат,  до високопосадовців виконавчої влади, до народних депутатів ВРУ, Президента України з проханням взяти на контроль питання складної ситуації із заборгованістю по зарплаті на даному підприємстві та з проханням сприяти у винайденні можливостей якнайшвидшого його вирішення

Понад 35 робочих днів

 1. Активна робота по організаційному та ідеологічному забезпеченню проведення страйку
 2. Звернення до всіх профкомів міста, вищих профорганів  надати солідарну підтримку при підготовці та проведенні страйку
 3. Проведення засідання профкому, на якому реалізувати 45 статтю КЗпП про розірвання трудового договору з керівником підприємства

Надання консультативної та можливої організаційної допомоги у підготовці та проведенні страйку.

Понад 40 робочих днів

 1. Проведення страйку.
 2. Продовження пошуку шляхів  вирішення колективного трудового спору.
 3. Звернення до центральних органів виконавчої влади, Генеральної прокуратури, народних депутатів України.
 4. Підготовча робота до подання судового позову про неплатоспроможність підприємства через заборгованість із зарплати, згідно із ст. 209 Господарського кодексу.

 

Понад 45 робочих днів

 1. Пікетування місцевих органів, які неналежно виконують свої обов’язки щодо забезпечення конституційних прав працівників
 2. Підготовка масових заяв про звільнення у зв’язку з невиконанням роботодавцем законодавства про працю з виплатою вихідної допомоги в розмірі 3-х середніх зарплат, якщо більше не передбачено умовами колдоговору (ч. 3 ст. 38, ст. 44 КЗпП)

3. Ініціювання процедури банкрутства, забезпечивши інтереси працівників та профкому у раді кредиторів, відсторонення керівництва підприємства.

 

* В областях є територіальне управління Державної інспекції праці. У районах і містах працюють державні інспектори праці, які є в штаті територіального управління. У разі порушення трудового законодавства необхідно звертатися  до територіального управління області, і вже територіальне управління дає доручення державному  інспектору праці у відповідному регіоні провести перевірку за викладеним фактом.

* На сьогодні існує два варіанти подання заяв:

1) заява про видачу судового наказу (наказне провадження введено в дію у 2005 році як механізм, спрямований на вирішення судом певних правових проблем особи в скорочені терміни і без суперечок між заявником та відповідачем) про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати – у порядку наказного провадження.

Важливо зазначити , що процедура стягнення заборгованості із нарахованої заробітної плати на підставі судового наказу є більш оперативною і спрощеною  у порівнянні із процедурою судового позову. Видача судового наказу проводиться без судового засідання, стягувача та боржника не викликають до суду і їх пояснень не заслуховують. Для одержання судового наказу працівнику необхідно отримати на підприємстві довідку про суму заборгованої йому заробітної плати та копію наказу про прийняття на роботу;

 

2) позовна заява про стягнення заборгованої заробітної плати – у порядку позовного провадження (у т. ч. у разі відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу; коли зарплата не нарахована або за наявності спору щодо суми боргу чи спору про право).

При позовному провадженні кожен із працівників може нотаріально оформити довіреність на представника профкому, щоб він представляв інтереси працівника у суді. Радимо профкому перед ініціюванням масового подання позовів до суду звернутися по допомогу у складенні позовної заяви до правового інспектора праці територіального профспілкового об'єднання.

Суд допускає негайне виконання рішень у справах про присудження працівникові виплати заробітної плати, але не більше ніж за один місяць. Решта боргу має бути повернута у визначений у судовому рішенні термін.

Контроль за виконанням судових рішень та судових наказів здійснює виконавча служба за місцем знаходження підприємства-боржника, до якої стягувач має їх пред'явити.

 

 

 

 

 

 
Если Ваша машина попала в аварию или закончился бензин, то Вы всегда можете вызвать Эвакуатор. Только качественные услуги.