НА ЗАСІДАННІ ВИКОНКОМУ Печать

13 листопада відбулося чергове засідання виконкому Об’єднання профспілок Харківської області

під головуванням Тесленка С.А., Голови ОПХО.

На засіданні були присутні голова секретаріату представницького органу роботодавців Харківської області Колесников О.О. та начальник відділу галузевої науки і економічного аналізу управління розвитку промисловості Харківської облдержадміністрації Шеховцов Р.М.

З першим питанням порядку денного «Про ситуацію у промисловості області та завдання щодо покращення стану справ (за участі управління промисловості облдержадміністрації та роботодавців області)» виступала начальник відділу соціально-економічних, правових питань та охорони праці Гриценко Н.О..Вона відзначила, що стан справ у промисловості області залишається одним із ключових проблемних питань як у державі, так і в області. Вагомий внесок у збільшення обсягів виробництва внесли трудові колективи ВАТ «Турбоатом», ДП «Завод ім. В.А. Малишева», ВАТ «Харківська бісквітна фабрика», ДП «ФЄД», ВАТ «Південкабель», ПАТ «ХТЗ», ПАТ «Завод ім. Фрунзе», ПАТ «Завод «Світло Шахтаря» та інші.За підсумками 9 місяців поточного року питома вага промисловості Харківщини в обсязі всієї реалізованої продукції в Україні склала 7,4% (за підсумками 2017 року – 7,7%).Найбільша питома вага платежів до бюджетів всіх рівнів сплачена промисловими підприємствами.У І півріччі 2018 року рівень рентабельності діяльності великих та середніх підприємств промисловості склав 4,8%, позитивний результат мали 31,8 % суб’єктів господарювання проти 29,1% у відповідному періоді минулого року.Проте, профспілки Харківщини вкрай стурбовані ситуацією, що відбувається у промисловості. За статистичними даними у вересні поточного року відповідно до серпня 2018 року індекс промислової продукції склав 89,5%, за 9 місяців - 100,2 (по Україні – 101,8).

Протягом 10 років в Україні та області залишається стабільно низькою частка інноваційних підприємств у промисловості - 18% проти 50% в ЄС.Через втрату ринків збуту, відсутність замовлень на продукцію та послуги, постійний ріст тарифів на електроенергію, газ, залізничні перевезення відбувається скорочення обсягів виробництва та наданих послуг в натуральних показниках. В наслідок чого відбувається зменшення кількості штатних працівників, застосовується режим неповної зайнятості, зростають борги з виплати заробітної плати, погіршується умови праці та в цілому ситуація на ринку праці. Низький рівень оплати праці поширив відтік кваліфікованих робітників за кордон. Дефіцит робітничих кадрів відчуває кожне підприємство галузі.Середньомісячна заробітна плата у промисловості у вересні поточного року склала 8592 грн. (по області – 8048 грн.), зросла до початку року на 23,3%, до попереднього місяця - на 5,2%. Темпи росту перевищують відповідні показники по області. Проте, за рівнем оплати праці промисловість області значно відстає від показників по Україні і складає 87,5%.Ще 5,6% працівників, які відпрацювали понад 50% фонду робочого часу, отримують заробітну плату менше мінімального розміру.Індекс реальної заробітної плати має позитивну динаміку та протягом 2018 року тільки укріплюється, але не впливає на поліпшення життя працівників.Борги з виплати заробітної плати з початку року зросли на 36,4 млн. грн. або на 17,8% і досягли 240,8 млн. грн.У цих умовах членські організації ОПХО виробничого сектору економіки вживали заходи щодо недопущення необґрунтованого скорочення чисельності, встановлення неповного робочого часу, забезпечення в повному обсязі умов колективних договорів в частині зайнятості, умов та оплати праці працівників. Ці питання постійно розглядаються на засіданнях президій та пленумів усіх членських організацій. 

До розгляду пекучих сьогоденних проблем у галузі промисловості залучилися й наші гості. Олександр Колесников, зокрема, загострив увагу присутніх на проблемі безробіття, а також відтоку робочої сили за кордон і водночас падіння в Україні іміджу робітничих спеціальностей.Взагалі, це проблемне питання викликало велику зацікавленість членів виконкому, адже воно стосувалось усіх сфер промисловості та виробництва, торкалося пекучих аспектів взаємовідносин між працівником та роботодавцем, умов праці та інше. Тому, часто слово для виступів брали голови членських організацій, висловлюючи свою занепокоєність у цьому питанні та наводячи конкретні приклади існування проблем на своїх підприємствах тощо.Підсумовуючи, Голова ОПХО Тесленко С.А. зазначив, що потрібно розробляти нову тактику дій профспілок щодо захисту прав людини праці, яка на сьогодні стане ефективнішою, ніж попередня.

Виконком постановив звернутися до Кабінету Міністрів України щодо термінового розроблення спільно з роботодавцями заходів, які будуть направлені на збереження обсягів виробництва та трудового персоналу підприємств. Використовувати норми Угоди про співробітництво між Спільним представницьким органом роботодавців Харківської області та Об'єднанням профспілок Харківської областіз метою збереження робочих місць та трудових колективів, мінімізації вивільнення працівників, зокрема масових вивільнень, ефективній зайнятості працівників. Забезпечити плідну співпрацю членських організацій профспілок з профільними департаментами облдержадміністрації, фондами соціального страхування, обласними організаціями роботодавців щодо ефективного соціального діалогу з метою усунення та недопущення порушень трудового законодавства. Керівникам членських організацій терміново надати пропозиції для включення до проекту Територіальної угоди проблемних питань галузі або окремих підприємств.

Друге питання «Про підсумки розгляду звернень членів профспілок та посиленню громадського контролю за виконанням законодавства про працю» доповідала правовий інспектор праці ОПХО Аляб’єва Л.Ф., яка довела до відома присутніх, що ОПХО, членські організації в своїй роботі приділяють значну увагу здійсненню громадського контролю за додержанням трудового законодавства. За 9 місяців поточного року було проведено понад 300 перевірок, в тому числі 31 спільно з Головним управлінням Держпраці у Харківській області та у складі комісій органів виконавчої влади, місцевого самоврядування. В ході перевірок виявлено 1436 порушень, з них 839 порушень стосуються оплати праці, 279 – звільнень та переведень, 87 – змін істотних умов праці, 53 – робочого часу, 47 - часу відпочинку, 7 – праці жінок та 125 порушень з інших питань. За інформацією, наданою членськими організаціями протягом 9 місяців поточного року було розглянуто близько п’ятсот скарг та звернень, надано правову допомогу більш ніж сьомі тисячам спілчан. Фактів порушення термінів розгляду звернень не виявлено. На сьогодні залишається актуальним також питання щодо організації громадського контролю безпосередньо на робочих місцях відповідно до статей 247 Кодексу Законів про Працю України та 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» проведення якого покладено, насамперед, на первинні профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях. Відсутність такої роботи в первинних профспілкових організаціях або неналежна її організація призводить до втрати профспілками авторитету серед працівників, падіння профспілкового членства і, як результат, послаблення профспілкового руху в Україні.

Третім питанням виконком ОПХО підтвердив повноваження членів Територіальної тристоронньої соціально-економічної ради від профспілкової сторони, відповідно до п.7 положення про територіальну тристоронню соціально-економічну раду, згідно якої Рада складається з рівної кількості повноважних представників сторін соціального діалогу обласного рівня і об’єднує 21 члена, які виконують свої обов’язки на громадських засадах. Строк повноважень членів Ради становить шість років та закінчується у 2018 році. Від Об'єднання профспілок Харківської області до Ради входять Волков Сергій Геннадійович - співголова ради, заступник Голови об’єднання профспілок Харківської області, Кригін Микола Іванович - заступник співголови ради, голова Харківської обласної організації Профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості, Байбакова Ніна Прокопівна - голова обласної профспілки працівників агропромислового комплексу, Благовещенська Альона Вікторівна - голова обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України, Борисенко Сергій Олегович - заступник голови обласної організації профспілки працівників освіти і науки України, Татаринцева Марія Іллінішна - голова обласної організації профспілки працівників текстильної та легкої промисловості,Гриценко Наталя Олександрівна - завідувач відділу соціально-економічних, правових питань та охорони праці ОПХО.

 

Особлива увага приділялася питанню «Про подальші дії ФПУ, її членських Організацій щодо виконання Вимог учасників акції протесту 17.10.2018». Виконком ОПХО постановив:запропонувати Федерації профспілок України терміново провести зустріч з Прем’єр-міністром України Гройсманом В.Б. з питань виконання вимог учасників Всеукраїнської профспілкової акції протесту. Провести загальні збори голів первинних профспілкових організацій на яких визначити конкретні дії ФПУ з метою досягнення вимог учасників Всеукраїнської профспілкової акції протесту. У разі зволікання та невиконання Урядом Вимог профспілок провести позачергове засідання Президії ФПУ де з врахуванням пропозицій учасників загальних зборів голів первинних профспілкових організацій визначити подальші дії ФПУ.

         Повісткою денною було передбачене питання «Про рішення Статутної комісії ОПХО щодо звернення Харківської обласної профспілкової організації Профспілки державних установ України», під час розгляду якого заслухали відповідну інформацію голови Статутної комісії ОПХО Завади В.В. та вирішено питання порушення Харківською обласною організацією Профспілки працівників соціальної сфери України Постанови Президії ФПУ №П-11-14 24.04.2007 «Про врегулювання питань переходу членів профспілок із однієї профспілки в іншу» розглянути на засіданні Виконкому ОПХО у грудні 2018 року.

Розглядалося також питання «Про контракт генерального директора Підприємства «Палац Праці» ОПХО», згідно якого виконком постановив продовжити контракт з генеральним директором Підприємства «Палац Праці» ОПХО Ступаком Л.А.

Головний спеціаліст відділу організаційно-масової роботи ОПХО Матвійчук С.О. у своїй доповіді «Про проведення новорічних і різдвяних свят» роз’яснила цьогорічні особливості в організації святкових вистав та отриманні новорічних солодких подарунків для дітей.

«Про затвердження витрат на участь у Всеукраїнській профспілковій акції протесту 17 жовтня 2018 р. у м. Києві.» доповідала головний бухгалтер ОПХО Шептура В.П.

На листопадовому виконкомі розглядалося також питання про нагородження спілчан відзнаками Федерації профспілок України та Об’єднання профспілок Харківської області, а також питання підприємства „Палац Праці” ОПХО.

            По закінченню засідання виконкому була проведена нарада, на якій розглядалися питання Про співпрацю з Головним управлінням Держпраці у Харківській області.

В кінці наради до уваги присутніх була доведена інформація про оздоровчий комплекс «Еллат»., розташований в с. Мартовому Харківської області.

Олесь Леміщенко, відповідальний за інформаційну роботу ОПХО