Среда, 17 августа
Головна->Новини->Порядок виплати працівникам закладів охорони здоров’я матеріальної допомоги на оздоровлення  
Новини

Порядок виплати працівникам закладів охорони здоров’я матеріальної допомоги на оздоровлення  

У зв’язку з надходженням листів щодо роз’яснення порядку виплати медичним працівникам матеріальної допомоги на оздоровлення, відділ з питань додержання законодавства про працю у Дніпровському регіоні управління з питань праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області інформує про наступне. Абзацом третім пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 21.05.2011 року № 524, передбачена виплата з 1 січня 2012 року медичним і фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів (установ) матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу при наданні їм основної щорічної відпустки. Це свідчить, що для таких працівниківдопомога на оздоровленняз 01.01.2012 року є обов’язковою виплатою. Кошти на таку виплату мають передбачатися в кошторисах доходів і видатків відповідних закладів (установ) охорони здоров’я. Згіднозі ст. 12 Закону України«Про відпустки» від 15.11.96 року № 504/96-ВР,щорічнавідпустка на проханняпрацівникаможе бути поділена на частини за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарнихднів. З огляду на це та з метою уникнення неоднозначного застосування закладами охорони здоров’я норм чинного законодавства з питань виплати медичним працівникам матеріальної допомоги на оздоровлення, Міністерство охорони здоров’я України та Профспілка працівників охорони здоров’я України своїм спільним роз’ясненням від 23.03.2012 року /вихідний № 10.01.67/773 та № 03-93 відповідно/ визнали за необхідне зазначити, що матеріальна допомога на оздоровлення виплачується медичним і фармацевтичним працівникам (у тому числі тим, хто працює за сумісництвом) лише за їх основним місцем роботи (за місцем збереження трудової книжки працівника) та лише у розмірі посадового окладу, затвердженого у штатному розписі відповідного медичного закладу з урахуванням усіх підвищень (посадовий оклад, визначений у графі 12 тарифікаційного списку без урахування інших доплат і надбавок).

Крім того, роз’яснюємо, що у зв’язку з введенням воєнного стану, затверджено Закон України від 15.03.2022 № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». Разом з тим, Згідно Закону України №2352-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин», (прийняття від 01.07.2022, 19.07.2022 набрання чинності Закону), внесено зміни до статті 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15 березня 2022 року №2136-ІХ. З урахуванням викладеного, матеріальна допомога на оздоровлення до щорічної відпустки медичним працівникам є обов’язковою виплатою, працівники мають на неї право як в мирний час та і в період дії воєнного стану.

Разом з тим, слід наголосити, що медичні працівники являються категорією, що відноситься до сектору критичної інфраструктури у відповідності до статті 9 Закону України «Про критичну інфраструктуру» від 16.11.2021 №1882-ІХ, тобто, роботодавець може відмовити у наданні відпустки, якщо такий працівник залучений до виконанняробіт на об’єктах критичної інфраструктури.

https://dp.dsp.gov.ua

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.