Среда, 18 мая
Головна->Новини->Про діяльність Слобідської районної організації профспілки працівників освіти і науки України
Новини

Про діяльність Слобідської районної організації профспілки працівників освіти і науки України

Робота районної організації профспілки спрямована на підвищення ролі і статусу первинних профспілкових організацій закладів освіти, зміцнення довіри рядових членів до Профспілки, формування у них відчуття особистої значущості та причетності до дій численного профспілкового загалу освітян.

Динамічні зміни, що відбуваються  в усіх сферах суспільного життя, підвищили роль профспілкового руху в забезпеченні стабільного функціонування і розвитку національної системи освіти, реалізації законодавчо-встановлених гарантій та пільг педагогічним та іншим працівникам галузі, посиленню соціально-економічного захисту членів профспілки.

 Останній рік був неоднозначний, досить суперечливий, багатий на різні заходи: суспільні, міжнародні, політичні. Проте, незважаючи на фінансово-економічну нестабільність й політичні рухи в державі, Профспілка працівників освіти і науки України не відступила від основної мети своєї діяльності – захисту соціально-економічних, трудових прав та духовних інтересів освітян.

Не варто повторювати, що тільки сильна профспілка здатна більш ефективно вирішувати ті проблеми, які дає нам життя.

Останнім часом профспілка освітян збагатилася на позитивні зрушення, хоч може й не такі глобальні, як розраховували спілчани. Але, аналізуючи те, чого вдалося домогтися, стає зрозумілим, що профспілка обрала правильний шлях – конструктивно й поступово вирішувати основні актуальні питання. І весь цей час ми працювали у форматі відкритого спілкування зі спілчанами, широкого поінформування щодо спільних дій у питанні створення необхідних умов роботи педагогів, гідної оплати праці й поліпшення якості освіти загалом.

Діяльність Слобідської районної організації профспілки була спрямована ( особливо останнім часом ) на максимальне збереження та виконання передбачених законодавством пільг та гарантій педагогічним працівникам, що сприяло б деякому пом’якшенню негативного впливу фінансової кризи на соціально-економічну ситуацію в освіті, пандемії коронавірусу -2019.

Керуючись принципами єдності профспілкового руху, солідарності всіх членів Профспілки, районна  та первинні профспілкові організації домагаються свідомого членства у профспілці кожного спілчанина через його участь у роботі первинної організації.

Станом на 1жовтня 2021 року  районна організація профспілки об”єднує 43 первинних профспілкових організацій, на обліку в яких перебуває  2372 членів профспілки, що становить 98,5 % від загальної кількості працюючих. Також на обліку перебувають 54  непрацюючих пенсіонери. За звітний період  виходу із профспілок не було. Альтернативних профспілок в районі немає.

Виконуються  статутні вимоги з питань обліку членів профспілки. Є заяви про вступ до профспілки, на безготівкове утримання профспілкових внесків із заробітної плати, рішення профспілкових комітетів і президії районного комітету профспілки про звільнення від сплати профспілкових внесків  непрацюючих пенсіонерів і осіб, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною.

В усіх профспілкових організаціях заяви про вступ до профспілки розглядаються на засіданнях  виборних органів та приймаються відповідні рішення, про що свідчать відповідні протоколи.

Згідно нормативних вимог оформлюються облікові картки, профспілкові квитки знаходяться у членів профспілки. Станом на 01.10.2021 року було видано 183 профспілкових квитка, в тому числі було проведено обмін квитків старого зразка на новий, видано взамін загублених. Книга обліку отриманих і виданих  квитків ведеться належним чином: прошнурована, пронумерована і скріплена печаткою.                    

Є в наявності в кожній первинній профспілковій організації і райкомі профспілки списки непрацюючих спілчан, ветеранів педагогічної праці, ветеранів війни, учасників бойових дій, чорнобильців, афганців, воїнів АТО, багатодітних матерів, молодих спеціалістів, дітей членів профспілки для отримання новорічних подарунків та їх оздоровлення.

В кожній первинній профспілковій організації і в райкомі профспілки є списки членів профспілки, в яких зазначено прізвище, ім”я, по батькові, дата народження, посада, наявність дітей віком до 14 років включно , відомості про житло та  № профспілкового квитка.

В кінці року кожна профспілкова організація складає статистичний звіт , на базі даних яких райком профспілки складає статистичний звіт по районній організації профспілки і надає його до обкому профспілки.

Також  з 04 по 08 жовтня 2021 року було проведено звірку профспілкового членства.

Структура районної та первинних профспілкових організацій відповідають  вимогам Статуту галузі; їх діяльність здійснюється відповідно до затверджених Положень про районну і первинні профспілкові організації та Програми основних напрямів діяльності профспілки на 2016-2020 роки.

Слобідська районна і первинні профспілкові організації закладів та установ освіти легалізовані і набули статусу юридичної особи, районна організація профспілки включена до Єдиного Державного Реєстру за №0829 від 24.02.2005 року, а 10 жовтня 2014 року отримала  свідоцтво і визнана такою, що відповідає критеріям репрезентативності на територіальному рівні.

29 жовтня 2019 року відбулася звітно-виборна конференція Слобідської районної організації профспілки працівників освіти і науки України.

09.12.2019 року Слобідська районна організація профспілки пройшла Державну реєстрацію змін до відомостей Слобідської районної організації профспілки працівників освіти і науки України, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Робота районної організації профспілки і виборних профспілкових органів спланована на календарний рік і відображає усі основні напрями діяльності по виконанню Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, статутних норм та здійсненню прав і повноважень.

Районна організація профспілки організовує свою роботу з метою об”єднання й координації спільних дій первинних профспілкових організацій щодо представництва й захисту  трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки в органах державної влади, місцевого самоврядування, передбачених Законом України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності “, Статутом профспілки з урахуванням рішень вищих за рівнем органів профспілки, визначає  напрямки діяльності.

Періодичність  проведення засідань районного комітету, профспілкових зборів, засідань профкомів та президій районного комітету відповідає вимогам галузевого Статуту, що підтверджено протоколами зборів і засідань.

Хочеться відмітити, що роль профспілкових зборів підвищилася. Майже в усіх первинних профспілкових організаціях вони стають центром принципового і відкритого обговорення усіх насущних питань життя профспілкової організації.

Згідно з п.63 галузевого Статуту  відбулося 4 засідання районного комітету профспілки,  та 15 засідань президії районного комітету  профспілки.

На них вирішуються актуальні питання: зміцнення організаційної єдності, мотивація профспілкового членства, розвитку соціального партнерства щодо здійснення захисту трудових прав і інтересів, створення безпечних умов праці і відпочинку, контролю за додержанням трудового законодавства, покращення культурно-масової і спортивно-оздоровчої роботи, питання аналізу виконання колективних договорів і угод з охорони праці, атестації і тарифікації, виконання постанов вищих профспілкових органів і власних рішень.

В кінці року  профспілкові комітети  надають звіти  до районного комітету профспілки про виконання планів роботи.

В комітеті  районної організації профспілки та в ППО, кількість членів в яких перевищує 100 осіб, відповідно до п.41 галузевого Статуту, з урахуванням інтересів спілчан створені постійні громадські комісії з організаційної, культурно-масової і спортивно-оздоровчої роботи, охорони праці, соціально-економічного захисту працюючих. Комісії здійснюють свою діяльність  згідно з затвердженими положеннями і річними планами роботи. Ведення документації комісій відповідає вимогам ФПУ “Про роботу з документами в профспілкових організаціях”. В усіх інших ППО обрано відповідальних за цими напрямами роботи відповідно.

Достатня увага приділяється районним комітетом профспілки колективно-договірному регулюванню трудових відносин у закладах  освіти. Саме колективні договори та угода спрямовані на соціально-економічний захист працюючих. Саме профспілкові лідери виступали ініціаторами проведення переговорів з роботодавцями при укладанні колективних договорів і угоди. В вересні 2021 року укладена  районна угода, стовідсотково в закладах освіти укладено колективні договори на 2021-2025 роки, в яких максимально враховані положення Галузевої та Регіональної угод.

Двічі на рік керівники закладів освіти і голови профспілкових комітетів звітують на зборах трудових колективів про виконання положень колективних договорів. До районного комітету  профспілки надаються акти перевірок виконання положень колективних договорів  і комплексних заходів з охорони праці. Аналізуючи виконання комплексних заходів , видно , що в основному заплановані заходи виконуються. Невиконаними залишаються заходи через брак коштів. Є заходи з охорони праці, які  зроблені в закладах освіти за позабюджетні кошти.

Проблеми організації роботи з охорони праці у навчальних закладах розглядалися на семінарах – навчаннях, семінарах – нарадах, які проводилися управлінням освіти спільно з райкомом профспілки. На контролі райкому профспілки і питання навчання з охорони праці керівників та завідуючих господарством осіб. Спільними зусиллями адміністрації та профспілкових комітетів щорічно проводиться Тиждень з охорони праці, Всесвітній день з охорони праці в ході якого здійснюються рейди – перевірки дотримання безпечних умов праці і навчання. Для проведення різноманітних заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності обладнані кабінети та куточки з охорони праці в закладах освіти. Стоїть на контролі питання проходження медичних оглядів. Деякі заклади проходять медогляди безкоштовно повністю. А деякі  безкоштовно умовно, оскільки за проведення аналізів працівники сплачують власні кошти.

Райком профспілки приймає активну участь у проведенні оглядів – конкурсів по підготовці закладів освіти до нового навчального року.  В цьому році через пандемію коронавірусу цей огляд проходив інакше, але все одно були визначені переможці, які на серпневій конференції отримали  подарунки від районної  профспілки.

Належна увага приділяється поінформованості членів профспілки. В усіх закладах освіти є профспілкові куточки. Всі первинні профспілкові організації отримують газету “Освіта та право” по 2 примірника – один  для профспілки, другий для керівника закладу, також отримують цю газету начальник управління освіти Пилаєва Т.В., спеціаліст з кадрових питань Попова Є.В., голова районної ревізійної комісії  — Меньшикова О.С.. Харківська обласна організація профспілки постійну увагу приділяє поінформованості членів профспілки про заходи і дії вищих профспілкових органів, обласної організації профспілки. В  газеті “Освіта та право»  друкуються матеріали пленумів, президій, розповідається про щоденну роботу обкому профспілки по забезпеченню соціально-економічного, трудового і правового захисту спілчан, даються відповіді на актуальні питання , нормативно-правові акти. Роз»яснення, відповіді різних профільних міністерств і відомств, розміщені в газеті,дозволяють членам профспілки бути поінформованими і компетентними з різних професійних і життєвих питань.

Для роботи райкому профспілки та голів профспілкових комітетів здійснена підписка на такі видання : “Профспілкові вісті”, ”Бібліотечка голови профспілкового комітету “.

Районний комітет  профспілки підключений до мережі Інтернет. На засіданнях президії, навчаннях профактиву, нарадах для голів первинних профспілкових організацій здійснюється інформування членів профспілки про діяльність вищих профспілкових органів. Крім того, для своєчасного ознайомлення з матеріалами від обкому і ЦК Профспілки та використання їх в роботі , всі ці матеріали з 12 березня 2015 року райком профспілки направляє всі матеріали електронною поштою на адреси профспілкових комітетів.

Відповідно до статей 38, 39 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” в освітніх закладах забезпечується погодження з профспілковими комітетами  наступне:

1.Навчальне  навантаження педагогічних працівників.

2.Розклад занять, норми часу для планування та обліку навчальної,  методичної та наукової роботи науково-педагогічних працівників закладу /ст.86 КЗпП України/.

3.Графіки роботи працівників

5.Графік змінності та надання відпусток працівникам /ст.79 КЗпП України /

6.Перенесення відпусток працівників на наступний рік /ст.80 КЗпП України/

7.Проведення надурочних робіт /с.64 КЗпП України/.

8.Залучення працівників до роботи у вихідні ,святкові та неробочі дні /ст.71 КЗпП України/

9.Запровадження підсумкового обліку робочого часу /с.61 КЗпП/

10.Преміювання,нагородження та заохочення співробітників

11.Звільнення працівників з ініціативи адміністрації.

12.Атестація робочих місць.

13.Положення про преміювання, заохочення.

14.Роміри надбавок, доплат /ст.144,247 КЗпП України/

Профспілковий комітет розробляє спільно з адміністрацією :

-колективний  договвір;

-комплексні заходи  з охорони праці;

-правила внутрішнього трудового розпорядку

Представники профспілкового комітету відповідно до законодавства входять до складу таких комісій:

1.Тарифікаційна комісія

2.Атестаційна комісія

3.Комісія по прийому готовності навчального закладу до нового навчального року

4.Комісія по проведенню конкурсів, оглядів-конкурсів

5.Комісія по списанню основних засобів закладу

6.Комісія по розподілу матеріальної допомоги, премій з фонду адміністрації, премії педагогічним працівникам

7.Комісія по розробці правил внутрішнього трудового розпорядку закладу

8.Комісія по розробці  і контролю за виконанням колективного договору

9.Комісія по трудовим спорам /КТС/

10.Комісія по розробці і контролю за виконанням угод з охорони праці

11.Комісія з атестації робочих місць

12.Комісія по розгляду травм і нещасних випадків

13.Комісія з оформлення пенсійних справ співробітників

14.Комісія з соціального страхування з тимчасової  втрати працездатності

Значна увага приділяється виборними профспілковими органами питанням дотримання чинного законодавства при проведенні атестації і тарифікації педагогічних працівників. Голови або представники профспілкових комітетів є членами атестаційних і тарифікаційних комісій, їх делегування до вказаних комісій підтверджується протоколами профкомів.

Тарифікація педпрацівників проводиться згідно з чинним законодавством. Слід зазначити, що кожного року в травні місяці проходить попереднє комплектування навчальних закладів освіти педагогічними кадрами і розподіл тижневого навантаження. На співбесіду з приводу розподілу педнавантаження запрошуються до районної тарифікаційної комісії керівники, заступники керівників, голови профспілкових комітетів закладів освіти. Подані документи із закладів освіти оформлюються згідно встановлених норм. Попереднє навантаження погоджується з профспілковим комітетом, розглядається на засіданнях профспілкових комітетів, підписується головою профкому із зазначенням дати і номеру протоколу. Всі педагогічні працівники ознайомлюються із своїм попереднім навантаженням під підпис із зазначенням дати ознайомлення. В усіх закладах освіти видаються  накази про попереднє навантаження педпрацівників на наступний навчальний рік. Педпрацівники, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною, внесені у тарифікаційні списки і протарифіковані. Працівники, які мають неповне тижневе навантаження , пишуть заяву про згоду працювати з неповним навантаженням. Копії таких заяв надаються до розгляду у районну тарифікаційну  комісію. Надлишок годин завжди виставляється на вакансію.

Особлива увага при розподілі педагогічного навантаження приділяється молодим спеціалістам. В 2021-2022 н.р. прибуло до закладів освіти 23 молодих спеціаліста, 22 із яких забезпечені навантаженням на 1 ставку та понад ставки.

Вирішуючи питання дотримання діючого законодавства в установах  освіти та соціального захисту працюючих, районна та первинні профспілкові організації велику увагу приділяють веденню соціального діалогу з органами влади та місцевого самоврядування, керівниками закладів  освіти.

Заробітна плата освітянам району виплачується своєчасно двічі на місяць в  указані колдоговорами терміни. При наданні щорічної основної відпустки працівникам у повному обсязі були виплачені відпускні і оздоровчі. Щорічно виплачується грошова винагорода, але на жаль в умовах обмеженого бюджетного фінансування немає можливості забезпечити стовідсотковий розмір виплати ,але в цьому році ця виплата склала 40%. За роботу в НУШ виплачується надбавка за престижність праці в розмірі 20%, вчителям української мови -10%, всім іншим педагогічним працівникам виплачується  надбавка за престижність  в розмірі 15%. Це питання стоїть також на контролі районної та Харківської обласної організації профспілки.

Для підтримання матеріального стану спілчан районною організацією профспілки  здійснюються профспілкові виплати не лише згідно заяв членів профспілки, а й за підсумками роботи, до ювілейних дат, чорнобильцям, воїнам АТО, воїнам — афганцям тощо.

Не залишається поза увагою районного комітету профспілки робота з ветеранами, культурно-масова і спортивно-оздоровча робота.

Незважаючи на пандемію коронавірусу  районною організацією було проведено 2 конкурси. У грудні 2020 року було проведено інтернет-конкурс декоративно-вжиткового мистецтва «Новорічний настрій», в якому прийняли участь 28 членів профспілки. Пишаємося, що робота Коваленко Л.О. посіла ІІ місце в обласному етапі конкурсу. А до свята 8 Березня було проведено конкурс декоративно-вжиткового мистецтва  «Весняний букет», в якому прийняли участь 56 членів профспілки. Переможці і всі учасники конкурсу отримали грамоти районної організації профспілки та подарунки. Приємно, що в конкурсі приймають участь не тільки вчителі, вихователі, керівники гуртків, медичні сестри, а й керівники закладів та їх заступники, спеціалісти Управління освіти.

Районний комітет профспілки приділяє завжди значну увагу оздоровленню  дітей членів профспілки в ДЗОВ. Незважаючи на пандемію коронавірусу  в 2021 році  було придбано 7 путівок в ДЗОВ «Бермінводи», «Золотий колос», «Лісова галявина» згідно заяв спілчан. Вартість 1 путівки  складала від 7200 грн. до 10920,00 грн. Дотація від районної профспілки на кожну путівку склала від 1440,00 грн. до 1700,00 грн.

В 2021 році  було придбано 27 санаторно-курортних путівок. Часткова оплата за путівку районною профспілкою  склала 20%.

Районним комітетом профспілки було проведено семінар для керівників закладів освіти в Затоці,  7 нарад для голів профспілкових комітетів ( 5 з яких в режимі відео конференції), оплачено транспортні послуги для членів профспілки ХГ№46, ХЗОШ№№ 151,78,68,83,82.

На жаль, через коронавірус, наші спілчани змогли побувати лише на одному святковому заході – це концерт Ірини Білик, який було організовано Харківською обласною організацією профспілки з нагоди Дня працівників освіти.  Але сподіваємося, що ця зустріч стала незабутньою і попереду в нас буде ще багато цікавих зустрічей.           

Не залишаються паза увагою і діти членів профспілки. До новорічних  свят дітям було придбано 857 новорічних подарунків .

Щодо новорічних подарунків, то їх традиційно отримують не тільки діти, а й голови профспілкових комітетів, профспілковий актив і керівники закладів освіти.

Активну участь представники профспілкових комітетів беруть у роботі комісій соціального страхування  з тимчасової втрати працездатності. 36 голів профспілкових комітетів із 43  є головами комісії соціального страхування. Ведеться облік частохворіючих і довгохворіючих освітян, проводиться аналіз захворюванності.

В 2021 році  за клопотанням районної організації профспілки

— голова профспілкового комітету ХЗОШ№102 Лобанова Ірина Іванівна  нагороджена нагрудним знаком ЦК Профспілки «Профспілковий лідер»;

—  голова профспілкового комітету ХГ№46 ім.М.В. Ломоносова Козлова Світлана Сергіївна за багаторічну сумлінну працю, ефективне керівництво первинною профспілковою організацією  була нагороджена Почесною грамотою ЦК Профспілки.

— 7 керівників закладів освіти, 9 голів первинних профспілкових організацій за ефективне керівництво первинною профспілковою організацією, значний особистий внесок в соціальний захист працюючих були нагороджені  Почесними грамотами обласної організації профспілки та профспілковими виплатами. 

20 голів профспілкових комітетів отримали профспілкові виплати від районного комітету  профспілки за плідну роботу.

Безумовно, перед нами постають проблеми, які потребують вирішення:

— дотримання вже існуючих норм, збереження пільг і гарантій;

— питання розміру мінімальної заробітної плати, який на сьогодні є значно заниженим;

-проблема пенсійного забезпечення освітян тощо.

Профспілка має намір продовжувати цю роботу. Так, в січні цього року наші спілчани долучилися до підписання петиції «Зупинити порушення конституційних прав педагогічних працівників – дискримінації за віковою ознакою».

В вересні районна організація профспілки спільно з центром освітніх технологій Управління освіти, керівниками закладів освіти долучилися до обговорення проекту Положення про атестацію педагогічних працівників в колективах. За результатами обговорення районна організація профспілки 29.09.2021 направила до Міністерства освіти і науки України пропозиції щодо проекту Положення про атестацію педагогічних працівників з проханням врахувати їх при прийнятті даного документа.

Новий звітний період принесе нові виклики, здобутки і враження. Ми сподіваємося, що зможемо подолати їх і порадіти за надбаня разом із вами і тисячами членів профспілки, довіру яких ми не маємо права втратити. Наша галузева профспілка повинна активізувати свою діяльність, спрямовану на безумовне виконання конституційних гарантій держави у забезпеченні гідного статусу педагога. А для цього нам всім треба усвідомлено, самовіддано і критично ставитися до своєї роботи.

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.