Среда, 17 августа
Головна->На головній->Діалог – єдиний реальний шлях до пошуку ефективних рішень
На головнійНовини

Діалог – єдиний реальний шлях до пошуку ефективних рішень

Напередодні Дня соціальної справедливості 17 лютого 2022 року, в рамках двомісячника з укладання колективних договорів підприємствами, установами, організаціями Харківської області, в Об’єднанні профспілок Харківської області спільно з органами влади та роботодавцями проведено традиційний обласний семінар з регулювання соціально-трудових відносин через укладання та виконання норм і зобов’язань колективних договорів . У соціально-трудовій сфері України накопичено безліч серйозних проблем, глибинними причинами яких є порушення принципу соціальної справедливості. Це проявляється зниженням добробуту працюючого населення, неефективною зайнятістю, обмеженням доступності до послуг соціальної сфери й соціального захисту.

Відкриваючи семінар, голова ОПХО С. Тесленко відмітив, що у момент, коли держава знаходиться в епіцентрі складних  випробувань з багатьох питань, дуже важливо, щоб дії влади і бізнесу не протистояли правозахисній діяльності профспілок, нав’язуючи в законодавчому полі псевдо реформаторські ідеї, не створювати напругу в трудових колективах через заборгованість із виплати заробітної плати, незаконні звільнення, масові скорочення, погіршення умов і безпеки праці на робочих місцях. Нажаль, влада не припиняє намірів щодо зменшення або взагалі скасування участі профспілок у захисній функції спілчан. Це підтверджується намаганнями будь яким чином досягти бажаного через прийняття низки законодавчих актів. Це і проекти законів №2681, № 5161, № 5266,  № 5388 , №5873, №6420, №6421 та багато інших. Тому, Федерація профспілок України, Об’єднання профспілок Харківської області категорично висловися проти їх прийняття, оскільки вони суперечать нормам конституції України, Конвенціям МОП, ратифікованих Україною. Проте, колдоговірна кампанія, яка вже розпочалася, триває при діючій нормативній базі і колективні договори та угоди є основним загальновизнаним у світі засобом регулювання соціально-трудових відносин, узгодження інтересів працівників і роботодавців та соціального захисту працюючих і членів їх сімей.

Профспілковий лідер Харківщини наголосив – пріоритетними напрямами роботи  залишаються  виплата достойної своєчасної заробітної плати за виконану працю; забезпечення повної зайнятості працівників; викорінення бідності серед працюючих.

Т. Печура, заступник директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації зазначила, що на сьогодні в області, як і в Україні, економічна ситуація залишається складною, що призводить до соціальної напруженості в суспільстві. За таких умов особливого значення набуває розвиток соціального діалогу на всіх рівнях. Реформування місцевих органів влади та процеси децентралізації вплинули на стан соціального діалогу в області. У 2021 році кількість колективних договорів в області зменшилась на 10% та склала 3601 колдоговір, якими охоплено 77,8% працівників, що вище ніж по Україні, де цей показник складав 71,8%. Тому зусилля Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації у 2021 році були спрямовані на залучення новостворених громад до розвитку соціального діалогу.

Т. Печура відмітила, що завдяки виконанню умов колективних договорів, а також умов територіальної угоди з питань оплати та охорони праці вдалось досягти певних позитивних результатів в цілому по області:

— на 20,9% зросла середньомісячна заробітна плата. Її розмір досяг 12050 грн. (у грудні 2021 року – 14843 грн.) та більш ніж в 2 рази перевищує мінімальну заробітну плату;

— індекс зростання реальної заробітної плати порівняно з 2020 роком склав 110,5 %;

— ліквідовані борги з виплати заробітної плати на 31 підприємстві на загальну суму 61,8 млн. грн.., скорочені борги на 20 підприємствах – на суму 27 млн. грн.;

— створено понад 30 тисяч нових робочих місць;

— кількість юридичних осіб зросла на 3,2 тисяч і склала 86,3 тисяч;

— атестовано за умовами праці 6 тисяч 800 робочих місць;

— на заходи з охорони праці витрачено 372 млн. грн., що в розрахунку на одного працюючого ці витрати склали 1204 грн., на багатьох підприємствах ці витрати зросли. Звичайно ми розуміємо: таке зростання пов’язане з розповсюдженням короновірусної хвороби, поряд з цим воно є свідченням турботи роботодавців та профспілок, за що їм велика вдячність, про збереження життя, здоров’я і працездатності працівників. Також вона зупинилася також на негативних моментах — у 2021 році дещо зменшились з 14,5% до 13,3% обсяги вимушеної неповної зайнятості (в такому режимі працює понад 103,0 тисячі осіб); на 41,0 тис. осіб зменшилась кількість працівників, які отримали заробітну плату у розмірі, меншому за мінімальну та склала понад 108,6 тис. осіб; значними залишаються борги з виплати заробітної плати, які станом на 1 лютого складають майже 496 млн. грн.

Сьогодні перед нами стоїть першочергове завдання щодо скорочення зарплатних боргів в області, але його вирішення перш за все залежить від економічного стану підприємств – боржників, додавши що діалог – це єдиний реальний шлях до пошуку ефективних рішень, в основі яких має бути баланс інтересів, зазначила Т. Печура.

Інформуючи учасників семінару про об’єднання зусиль роботодавців і профспілок щодо захисту інтересів трудових колективів  в колдоговірній кампанії 2022 року, О.Колесніков, виконавчий директор обласної організації роботодавців Харківської області «Граніт»  зазначив, що співпраця роботодавців і профспілок  області в рамках соціального діалогу носить постійний і конструктивний характер. Так, наприкінці минулого року роботодавці і профспілки прагнули довести Уряду необхідність вжиття комплексних державних заходів з мінімізації та подолання наслідків зростання цін на енергоресурси  для промисловості. Насамперед, наголошували на визначенні інструментів адресної державної підтримки виробництва продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значимість. Уряд прийняв цілий ряд постанов для вирішення цієї проблеми, але аналіз показує, що ефективність цих заходів невелика — хліб та інші продукти першої необхідності  продовжують дорожчати. Також О. Колексніков підтримав позицію профспілок про необхідність протидіяти проведенню антисоціальних реформ. Серед них законопроект про оптимізацію функцій Фонду соціального страхування, де мотивуючи покращенням доступності та спрощенням сервісів соцстраху виявилось бажання Уряду збільшити період оплати підприємством з 5 до 10 перших днів тимчасової непрацездатності робітника та оплачувати 100 % лікарняного тільки при наявності  стажу більше 20 років. Також це стосується законопроекту щодо нормативів робочих місць для осіб з інвалідністю в розмірі 6% середньоспискової чисельності, законопроекту «Про безпеку праці та здоров’я працівників» в частині проведення обов’язкового зовнішнього аудиту та ін. З огляду на те, що трудове законодавство – складна, системна правова категорія, яка широко охоплює та регулює суспільно-трудові відносини, запропонував Головному управлінню Держпраці в Харківській області долучитися до надання своєчасних рекомендацій та роз’яснень стосовно практичного застосування чинного законодавства про працю, особливо нововведень.

Заступник голови ОПХО С. Волков зазначив, що нажаль, проблема розвитку колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, а також її вплив на ефективну реалізацію трудових прав працівників залишається в Україні все ще не вирішеною. Дослідження шляхів її вирішення в умовах ринкової економіки набули пріоритетного значення, оскільки йдеться про інтереси більшості верств населення, соціальну спрямованість економічних реформ у країні та їх результативність. Сучасні реалії зводяться до того, що в трудовому законодавстві встановлено лише мінімальні гарантії, а підвищення цих гарантій багато в чому залежить від бажання і можливостей самого підприємства, установи, організації, тобто договірного рівня.             Сьогодні є очевидним те, що створення належних умов праці, адекватна заробітна плата, охорона праці і здоров’я робітників, їх захист повинні стояти на порядку денному кожного підприємства установи, організації. В цьому важливу роль має відігравати договірне регулювання трудових відносин. З урахуванням економічних можливостей підприємства, установи, організації колективний договір є стимулом працівників до творчої і продуктивної праці шляхом установлення моральних і матеріальних заохочень у вигляді додаткових заохочувальних та стимулюючих гарантій, наприклад, надання додаткових відпусток, надбавок і доплат до основної заробітної плати, пільг і компенсацій тощо. Сьогодні є нагальна потреба підвищення ролі профспілки на підприємствах  і організаціях, посилення позиції профспілкових організацій, підвищення впливу на виробничі процеси, наголосив С. Волков.

Також в роботі семінару взяли участь керівники обласних організацій, які відповідають за стан соціально-економічних питань в області.

Н. Фірсова, заступник начальника управління з питань праці головного управління Держпраці у Харківській області відмітила, що з метою запровадження сталої спільної роботи широкого кола державних органів для зниження рівня незадекларованої праці Головним управлінням Держпраці у Харківській області проведено аналіз кількості застрахованих осіб, стану незадекларованої праці в регіоні, їх динаміки та загальних тенденцій, визначені найбільш ризиковані сфери господарювання та категорії роботодавців, розроблено проект паспорту неформальної зайнятості та ін. В рамках реалізації положень плану спільних дій зниження рівня незадекларованої праці проводилась роз’яснювальна робота як безпосередньо шляхом спілкування з роботодавцем і найманими працівниками, так і в засобах масової інформації щодо найкращих шляхів додержання законодавства, в т.ч. використовуючи для цього різноманітні канали: веб-сайти, соціальні мережі та інтернет канали, телефонні лінії, сервіс «інтерактивний інспектор», запитання і відповіді на сторінках у соціальних мережах. Протягом січня-жовтня 2021 року фахівцями проведено 153 заходи державного контролю у формі інспекційних відвідувань, у яких офіційно працевлаштовано 2180 працівників. Головним управлінням Держпраці у Харківській області протягом 2021 року проведено 588 заходів державного нагляду (контролю) та перевірок з питань додержання законодавства про працю. За результатами контролю було винесено 342 приписи для усунення встановлених порушень, складено та передано до суду 65 протоколів, за ознакою ч.3 ст.41 КУпАП та складено 32 постанови за ознакою ст. 188-6 КУпАП про накладення штрафу. Складено 143 постанови про накладення штрафу відповідно до статті 265 КЗпП України на загальну суму 34,391 млн. грн.

С. Лайков, начальник відділення НСПП в Харківській області, зазначив, що фахівці відділення Національної служби посередництва і примирення завжди готові надати всі необхідні роз’яснення та консультації щодо безоплатної процедури врегулювання розбіжностей, як посередники сприятимуть налагодженню конструктивного діалогу між сторонами, у межах своєї компетенції, здійснять заходи у напрямку врегулювання колективного трудового спору та задоволення вимог найманих працівників. Також він звернув увагу на прийнятий у листопаді 2021 року Закон України «Про медіацію», який визначив правові засади та порядок проведення медіації як позасудової процедури врегулювання конфліктів (спорів). Однак, на відміну від процедури, передбаченої Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», медіація є

платною процедурою.

Заступник директора обласного центру зайнятості А. Толстих відмітив, що коронакриза негативно вплинула на економіки усіх країн світу, і Україна не стала виключенням. А враховуючи те, що ринок праці є віддзеркаленням стану економіки, тож істотні зміни торкнулися і його. У минулому році 420 роботодавців області надали інформацію про заплановане вивільнення 16,6 тис. осіб, що на 2% менше обсягів 2020 року (16,9 тис. осіб). Загалом послугами служби зайнятості скористалися 98 тисяч незайнятих громадян, з них статус безробітного мали 86 тисяч. У професійному розрізі найбільший попит роботодавців спостерігався серед кваліфікованих робітників з інструментом та робітників з обслуговування устаткування та машин —  (37 % від усіх вакансій), найменший – серед технічних службовців. При цьому у структурі вакансій, наданих до служби зайнятості, переважають ті, що мають низький рівень оплати праці — середній розмір становив близько 8,5 тис. грн., що у 1,7 рази менше від середньої заробітної плати штатних працівників області. Незважаючи на зменшення у 2021 році попиту на робочу силу,  за сприяння служби зайнятості знайшли роботу 39 тис. незайнятих людей. Також А. Толстих зупинився на програмах збереження робочих місць — допомозі з часткового безробіття терміном до 180 днів, ваучерах на навчання, стимулювання роботодавців до працевлаштування безробітних за направленням служби зайнятості, експериментальному проєкті щодо впровадження нової моделі надання клієнтоорієнтованих послуг центрами зайнятості

С. Повідерна, начальник управління соціального захисту населення Зміївської міської ради відмітила, що з моменту створення Зміївської територіальної громади у 2021 році з метою врегулювання виробничих, трудових та соціально — економічних відносин в трудових колективах постійно надається інформаційна та консультативна допомога щодо укладання колективних договорів, рекомендації про приведення договору у відповідність до вимог чинного трудового законодавства. Реєстр договорів відповідно до пункту 7 Порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року № 115 постійно оновлюється на  сайті Зміївської міської ради. Також на сайті міської ради висвітлюються результати моніторингу щодо дотримання мінімальних гарантій, а також норм Генеральної, галузевих, територіальних угод. Навела приклади якісних, зразкових колективних договорів -ДП «Зміївське лісове господарство» та КНП «Обласний протитуберкульозний диспансер №3». В ході двомісячника визначено коло підприємств, де колективні договори не укладені або не переглядались протягом декількох років. Після проведення аналізу колективних договорів на відповідність економічній ситуації та діючому законодавству керівникам 7 підприємств рекомендовано укласти нові або внести зміни і доповнення до діючих.

М. Попова, начальник відділу адміністрування єдиного внеску управління податкового адміністрування фізичних осіб ГУ ДПС у Харківській області звернула увагу учасників семінару на своєчасність виплати заробітної плати, своєчасність та повноту перерахування єдиного внеску. Останнє гарантує громадянам право на соціальний захист, соціальні гарантії для кожного на випадок безробіття, нещасних випадків чи професійних захворювань, пенсійне забезпечення. Також було акцентовано увагу на термінах сплати та подання звітності з єдиного внеску і відповідальності за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою, тощо.

Головний державний ревізор-інспектор відділу аналізу і прогнозування надходжень податків і зборів з фізичних осіб та єдиного внеску управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління Державної Податкової Служби в Харківській області Д. Тарасов зробив акцент на граничних строках подання податкової декларації про майновий стан і доходи, граничних строках сплати податкових зобов’язань, визначених у податковій декларації про майновий стан і доходи за 2021 рік, основних випадках подання податкової декларації про майновий стан і доходи та податковій знижки для фізичних осіб

До обговорення порядку денного долучилися керівники членських організацій ОПХО. Так, Л. Успенська, голова обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України зазначила, що на багатьох підприємствах галузі, де була проведена комплексна перевірка і надано практична допомога, колдоговори повністю виконані на КП «Харківблагоустрій», КП «Шляхрембуд», КП «Ритуал», СКП «Харківзеленбуд», КП «КВЛК», КП «Жилкомсервіс», Красноградський ЖРЕП, КП «Житлосервіс» м. Первомайськ, Зміїв «Сервіс», КП «Еко-сан» м. Лозова, Куп’янськ «Ком-енерго», Красноградське КП «Водоканал» та  ін. Але питання  з формування та укладання колдоговорів  постійно виникають. У 2021 році розглянуто 898 звернень. Фахівцями обласної організації у ході комплексних перевірок було виявлено низку порушень: у питаннях нарахування доплат та надбавок, доплат за ненормований робочий день, за шкідливі умови праці, не проведення індексації заробітної плати, порушення порядку перерахувань профспілкових внесків та відрахувань грошових коштів на культурно-масову, фізкультурно-оздоровчу роботу. На жаль, відмітила Л. Успенська, у деяких територіальних громадах, які є засновниками підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, переводять кваліфікованих працівників на мінімальну зарплату, змушують переходити на неповний робочий день лише для того, щоб скоротити фонд оплати праці у тарифі. Усі ці порушення призводять до відтоку професійних працівників. Продовжуються спроби декількох територіальних громад  ігнорувати застосування галузевої угоди щодо формування заробітної плати. Також Л. Успенська виразила надію, що  усуненню цих порушень та виконанню Галузевої Угоди буде сприяти Угода про співпрацю між Харківською обласною організацією професійної спілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України з Департаментом житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу  Харківської обласної державної адміністрації, яка укладена 15 лютого 2022 р.

М. Турчин, голова обласного комітету профспілки працівників машинобудування та металообробки України також відзначив значення колективного договору  як для роботодавця так і для робітників, звернувши увагу учасників семінару на медичне страхування працівників, особливо в період пандемії.

Всім учасникам семінару були надані Методичні рекомендації щодо проведення колдоговірної кампанії-2022, які враховують внесені до законодавства зміни і акцентують увагу на основних тенденціях майбутнього періоду, а також інформація «Про деякі зміни в законодавчих актах України. Особливості Державного бюджету на 2022 рік». Використання даних матеріалів також допоможе в роботі з розробки норм і зобов’язань колективних договорів, особливо в частині надання працівникам додаткових пільг і компенсацій, не порушуючи податкового законодавства України.

Наталя Гриценко, заввідділом ОПХО

 https://drive.google.com/file/d/11BpMttITS1rY2ry1vaCMYqGX0-RdhtWK/view?usp=sharing 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.